Paar blijft hopen op harmonie en fraaie samenzang

DEN HAAG - Het aanstaande koningspaar hoopt op 30 april mooi te worden toegezongen. Willem-Alexander en Máxima branden zich niet aan de inhoud van de tekst maar lieten merken dat ze de opkomst, ondergang en herrijzenis van het omstreden Koningslied op de voet hebben gevolgd.

Dinsdagmiddag lieten prins Willem-Alexander en prinses Máxima zich tegenover een groep koninklijk-huisverslaggevers voor het eerst uit over de kwestie.

De bijeenkomst was op het ministerie van Algemene Zaken, onder auspiciën van de Rijksvoorlichtingsdienst. Vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid mag het paar niet direct worden geciteerd. De opvattingen die ze te berde brachten, mogen wel worden geparafraseerd.

Willem-Alexander had dinsdag het lied nog gehoord toen hij in de Haagse wijk Transvaal een koningslinde plantte, via een wat schamele geluidsinstallatie. Hij gaf geen antwoord op de vraag of hij incognito het twittergevecht over het Koningslied volgde. Hij stelde het jammer te vinden dat het lied iets controversieels werd, terwijl het de eenheid zou moeten versterken. De aanstaande koning heeft zich niet met de beslissing bemoeid om het Koningslied op 30 april toch te zingen. Die was helemaal aan het Nationaal Comité Inhuldiging.

De prins gaf aan dat hij in januari met een zeker plezier tijdens het staatsbezoek aan Singapore de pers te woord had gestaan over de aanstaande 'Koninginnedag' van 30 april, toen het land nog in de veronderstelling was dat Beatrix dan nog koningin zou zijn. Hij zat er niet mee dat hij de meegereisde reporters op het verkeerde been had gezet.

Het moment waarop koningin Beatrix Willem-Alexander in vertrouwen nam, was nog voor het ongeluk van zijn broer prins Friso in februari vorig jaar. Op dat moment zat het eerste kabinet-Rutte dus nog in het zadel.

Over de contouren van hun toekomstig persbeleid bleef het paar wat vaag. Gesprekken zoals deze zijn nu twaalf keer gevoerd. Uit de woorden van de prins viel af te leiden dat hij het niet meer op deze manier zal doen. Hij denkt namelijk de persgesprekken te gaan missen in zijn nieuwe positie als staatshoofd. Zijn moeder deed vijf televisiegesprekken, was dat niet wat weinig? En 33 kersttoespraken, vulde de prins aan.

Willem-Alexander zei zijn moeder te bewonderen om haar flexibiliteit en aanpassingsvermogen in die 33 jaar. Beatrix was inhoudelijk meegegaan met de tijd en de monarchie daarmee evenzeer. Politieke druk was daarvoor niet nodig: het ging helemaal op eigen initiatief.

undefined

Meer over