Overwinningsnederlaag?

Galeriehouder Paul Andriesse eiste schadevergoeding nadat fotografe Hellen van Meene hem verliet. Hij won de zaak. Wat heeft dit voor gevolg?...

Bert Holvast, directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen: 'Galeriehouders en kunstenaars maken geen of slordige afspraken met elkaar, dat is helaas de praktijk. Maar in de zaak tussen Paul Andriesse en Hellen van Meene heeft de kantonrechterde schuld daarvoor wel heel eenzijdig bij de kunstenaar gelegd. Daar schiet geen van beide partijen iets mee op. Andriesse krijgt zijn geld, maar is zijn reputatie bij kunstenaars kwijt. Hij heeft een overwinningsnederlaag behaald.'

Erik Bos, eigenaar van Galerie Nouvelles Images en opsteller van het modelcontract van de club van Europese galeriehouders FEAGA: 'Een overwinningsnederlaag? Daar ben ik niet zo bang voor. Paul Andriesse heeft een uitstekende reputatie. Dit vonnis is juist een heel goed teken. Er is al veel te lang onduidelijkheid in de onderlinge verhoudingen. Kunstenaars kunnen zo maar weglopen bij hun galerie. In mijn zestien jaar bij Nouvelles Images heb ik dat zelf ook een paar keer meegemaakt. Heel vervelend. Jonge kunstenaars hebben geen markt, die moet de galerie voor hen helpen cren en dat kost de eerste jaren meestal meer dan het opbrengt. Helaas wordt het FEAGA-modelcontract nauwelijks gebruikt. Zelfs mijn mede-opsteller David Juda gebruikt het niet.' Hellen van Meene, veroordeeld tot een schadevergoeding van 34 duizend euro: 'Deze uitspraak is een hele slechte zaak. De rechter keert de boel om. Niet de galeriehouder is zoals de rechter zegt de zwakke partij, maar de kunstenaar. Juist die zou beschermd moeten worden. Nu lijkt het alsof ik een groothandel ben en Andriesse als vertegenwoordiger totaal van mij afhankelijk is. Ik ben als kunstenaar zo goed als mijn laatste foto. Als niemand die wil, heb ik geen inkomen. Er zou nieuwe wetgeving moeten komen om de kunstenaar te beschermen. Of ik in hoger beroep ga? Dat weet ik nog niet. Want dat kost ook weer klauwen vol geld. Moet ik dat bloedgeld gaan betalen?'

Rob Malasch, eigenaar van galerie Serieuze Zaken in Amsterdam: 'Ik vind 34 duizend euro een fooi! Er mag van mij nog wel een nulletje achteraan. Ik ken Andriesse. Wat hij voor Van Meene heeft betekend, is onbetaalbaar. Dankzij Andriesse heeft zij nu een internationale carri, zij kan multimiljonair worden! Galeriehouders zijn altijd de kwaaie pier; verkopen ze veel werk van een kunstenaar dan zijn het geldwolven, verkopen ze weinig dan zijn het slechte galeristen. Maar die jonge kunstenaars zijn verwend commerci monsters. '

Tjeerd Schiphof, advocaat en kunstwetenschapper aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: 'Deze zaak verbaast mij nogal. Openlijke conflicten tussen kunstenaars en galeries zijn zeer schaars. Ruzies worden vaak met de mantel der liefde bedekt. Kennelijk zat Van Meenes vertrek Andriesse zo hoog dat hij er een principezaak van heeft gemaakt.' Mathijs Kaaks, advocaat van Paul Andriesse: 'Het stak Andriesse dat een kunstenaar die op zijn schouders het internationale podium is opgedragen, zonder overleg de samenwerking verbreekt. Het ging er niet om dat ze wegwilde, maar hoe ze wegging. De uitspraak van de rechter doet recht aan de inspanningen van Andriesse. Hopelijk is deze uitspraak voor zowel galeriehouders als kunstenaars een stimulans om gebruik te maken van de bestaande modelcontracten.'

Meer over