Overstekend wild heeft voor 55 miljoen zijn groene droom

ARNHEM - Sinds donderdagmiddag kunnen Veluwse edelherten weer de uiterwaarden van de Rijn bereiken. Daarvoor is de afgelopen tien jaar 55 miljoen geïnvesteerd, veruit het duurste project van de Nederlandse natuurbescherming. Vermoedelijk zullen enkele tientallen herten gebruik maken van de nieuwe corridor.

Gisteren haalde Natuurmonumenten het hek weg dat het ecoduct Jac.P. Thijsse (kosten 4,5 miljoen) over de A12 afsloot. Voor de honderd herten van het erachter gelegen natuurgebied Planken Wambuis ligt er nu een nieuwe wereld open richting Rijn.

De dieren die de oversteek over de snelweg wagen, komen terecht in de Reijerscamp, een voormalig akkerbouwgebied bij Wolfheze, dat Natuurmonumenten in de aanloop naar deze dag met 7 miljoen euro overheidssteun aankocht en opnieuw inrichtte.

Toch zijn niet alle barrières voor de herten opgeruimd. De maximumsnelheid op de provinciale weg tussen Renkum en Bennekom is weliswaar verlaagd naar 60 kilometer per uur, maar bij de drukke spoorlijn Arnhem-Utrecht hebben de NS en Prorail geen extra maatregelen getroffen. Aanvankelijk was ook hier een wildtunnel of viaduct gepland, maar dat plan is al jaren geleden gesneuveld. De kans op een aanrijding met een 150 tot 200 kilo zwaar edelhert lijkt niet denkbeeldig, maar Natuurmonumenten verwacht dat de herten op tijd zullen vluchten als ze een trein horen en door de trilling ook voelen aankomen.

De provincie Gelderland en het Rijk besloten begin deze eeuw dat dieren op de Veluwe meer ruimte dienden te krijgen. Edelherten bijvoorbeeld moesten niet achter hekken opgesloten zitten in schrale bossen, maar kunnen migreren, bijvoorbeeld naar de sappige graslanden in de uiterwaarden van de Rijn. Ook andere dieren, zoals das, vos en ree, profiteren ervan.

Om deze droom te realiseren, hebben boerenbedrijven gesubsidieerde aanpassingen verricht en is een wat verloederd industrieterrein van 12 hectare ten westen van Renkum afgebroken. De bedrijven zijn uitgekocht, de bebouwing ging tegen de vlakte en de grond is vanwege de explosieven uit de oorlog noodgedwongen met gepantserd materiaal afgegraven. Dit saneringsproject wordt 1 april afgerond. Kosten: 40 miljoen.

Vandaag verdwijnt ook het hek op het omstreden wildviaduct Hulshorst, over zowel de A28 als de ernaast gelegen spoorlijn. Boeren ten noorden van de A28 zijn bezorgd over de schade die edelherten aan hun gewassen gaan aanrichten.

undefined

Meer over