Overspelregels

Overspel plegen is – laat u niets wijsmaken – beslist niet immoreel. Mits vakkundig beoefend, is het een leuke zomerse hobby, die echter niet voor iedereen is weggelegd....

TEKST ROBERT GOOIJER EN SYLVIA WITTEMAN

Het organiseren van een succesvolle liaison, amourette of peccadille – buiten de pot piesen klinkt zo banaal – is zowel simpel als ingewikkeld. We gaan er op deze plaats van uit dat de basisbereidheid tot overspel aanwezig is en dat beide partners in crime zich reeds over eventuele principiële bezwaren hebben heengezet. De rest is een kwestie van strakke vormgeving. Zoals uit het volgende zal blijken, kunnen oplettendheid en ijzeren discipline heerlijk wilde seksuele uitspattingen opleveren, zonder dat het gezinsleven daar een greintje onder lijdt. Want het edele overspel, mits bekwaam gespeeld, is ongrijpbaar als een lentebries. Het wordt voor de buitenwereld nooit meer dan een gerucht of vaag vermoeden, iets dat in de lucht hangt maar nooit materialiseert. Hoe deze gezegende staat van straffeloze ontrouw te bereiken?

het karakter van de overspelige

Alleen een rechtschapen mens kan zich de geneugten van overspel veroorloven, schreef Anatole France in 1894. Hij kreeg later de Nobelprijs voor de literatuur en had dus gelijk. Dit citaat is een belangrijke waarschuwing vooraf. Hoe vreemd het ook klinken mag, de succesvolle schuinsmarcheerder heeft een diep moreel besef en een sterk karakter. Moreel besef, omdat onvoorwaardelijke liefde voor de officiële partner een vereiste is. Nooit, nee nooit, mag deze belast worden met kennis van het overspel, laat staan verlaten worden voor de tijdelijke bedgenoot. Overspel vereist paradoxaal genoeg een goede, stabiele liefdesrelatie, anders is het niet minder dan een ordinaire zoektocht naar een leukere partner. Het afschuwelijke beeld van soppende geslachtsdelen of giechelende intimiteit onder de douche moet het geestesoog van de ware liefde ten koste van alles worden bespaard. Dit is een serieuze voorwaarde: wie niet tot het uiterste wil gaan om het overspel geheim te houden en het mogelijke schuldgevoel niet in eenzaamheid weet te verdragen, is pas echt een egoïstische rat. Hengelen naar de opluchting van het uitstorten van het hart aan het thuisfront en het zoete genot van straf en vergiffenis is onuitstaanbaar decadent: wie zowel de zonde als de absolutie eist, is totaal ongeschikt voor overspel.

De noodzaak van een sterk karakter wordt duidelijk wanneer aan de overspelige heikele vragen worden gesteld, of wanneer betrapping dreigt. In zulke penibele situaties serveert u zonder met de ogen te knipperen een snoeiharde smoes die als zoete koek zal worden gegeten. Het komt daarbij aan op rotsvaste innerlijke overtuiging. Zelfs wanneer u, de overspelige, bij wijze van spreken naakt in de klerenkast van uw minnares wordt aangetroffen: altijd blijven ontkennen. Kleingeestigen zullen aanvoeren dat hiertoe een geweten vereist is waarin een koets met vier paarden kan rondrijden. Zij vergeten dat overspel niet immoreel, maar amoreel is.

Dus: ontkennen, ontkennen, ontkennen.

Gelukkig wordt dit alles oneindig vereenvoudigd door de perfecte praktische voorbereidingen die aan het overspel vooraf gingen.

de geschikte bedgenoot

Uiteraard dient men niet actief op zoek te gaan naar ‘praktische’ overspelkandidaten – dat fnuikt de spanning en sensatie. Een suïcidale bungeejumper die op het punt staat naar Australië te emigreren, is beslist een veilige, maar mogelijk geen bevredigende medeplichtige. Het komt eropaan pas een risicoafweging te maken wanneer zich een verleidelijke kandidaat aandient: Kom ik hiermee weg of is dit vragen om moeilijkheden?

Welnu, kandidaten uit de directe vriendenkring zijn beslist taboe. Hoe verraderlijk aanlokkelijk ook – wie kom je tenslotte vaker tegen dan vrienden? – trap er niet in. Zo’n constructie leidt onvermijdelijk tot barbecueavondjes waarbij de overspeligen onder tafel aan elkaars knie gaan zitten of het op een hitsig fluisteren zetten zodra de onwetende partners de borden naar de keuken brengen. Het is platvloers, je krijgt een hartverzakking van de onvermijdelijke gewetenswroeging en bovendien komt het geheid uit.

Ook de werkvloer is uit den boze, want succesvol overspel is per definitie tijdelijk en wie wil na afloop snotterende aubades bij de koffiemachine of gezaag aan de poten van de carrièreladder?

Beter bezoekt men plaatsen en gelegenheden in de periferie van het gemeenschappelijke huwelijksleven. Etentjes van vriendinnen van vriendinnen, feestjes van kroegkennissen, bedrijfsborrels van een andere afdeling dan de eigen. Congressen in Minnesota of Brisbane zijn ook fijn, maar opvallend populair als jachtgebied is het schoolplein. Na het wegbrengen van de kinderen blijven hangen en voor u er erg in heeft, ligt u na een paar vroege rosétjes op andermans dekbed.

Hanteer wel de regel dat de bedgenoot minstens twee handdrukken van uw partner verwijderd moet zijn. De veelgenoemde vijftig-kilometergrens (een onjuiste vertaling van The 50-mile Rule van overspeloverspelgoeroe Judith Brandt) is onzin, want geografische nabijheid is juist een pre, hoewel de eigen straat een slecht idee is. Om maar te zwijgen van gefrunnik aan de buurman.

Ook emotionele en sociale nabijheid zijn belangrijke overwegingen bij de beslissing, want overspel werkt het beste tussen gelijken. Liefst beiden gelukkig getrouwd, beiden kinderen, afkomstig uit dezelfde sociale prijsklasse; wederzijds begrip is een voorwaarde, anders gaat de één harder trekken dan de ander. We zoeken een machtsevenwicht met gelijke intenties, anders bestaat het risico dat de ander bijvoorbeeld met de onvermijdelijke beëindiging van het overspel niet akkoord gaat en radeloos op de stoep ‘Je moeder is een hoer!’ staat te roepen naar uw kinderen. Dat nooit. Dit brengt ons op de omgangsregels tussen de echtbrekers zelf.

duur en frequentie

Hoewel wederzijdse instemming moet bestaan over de overspelconstructie, mag deze nimmer openlijk worden besproken. Uiteraard bent u het er stilzwijgend over eens dat de spanning niet eeuwig duren kan en dat het thuisfront boven alles gaat, maar het is funest om prozaïsche opinies over duur en frequentie van het overspel uit te wisselen. Zo’n psychisch condoom geeft het erotisch cachet van een om het lichaam gesjorde Komo-zak. Als vanzelf zal zich de frequentie van het overspel uitkristalliseren. Een frequentie van eenmaal per week gedurende drie tot maximaal zes maanden is een goede vuistregel. One-night stands zijn namelijk geen volwaardig overspel maar alcohol geïnduceerde schertsvertoningen.

Seks is verplicht bij elke bijeenkomst, want praten doet u thuis. Die seks dient alle variaties te omvatten waar u in het echtelijk bed te bescheten of te beroerd voor bent, dus veel anaal, pijpen, beffen en wat dies meer zij. Men moet, kortom, de boter eruitbraden. Zodra het overspel geen spierpijn achteraf meer oplevert, is het tijd voor het laatste fluitsignaal. Als de ander dit signaal eerder afgeeft dan u, verbijt dan een eventuele korzelige reactie en wees blij: nu heeft u de zaken geheel in eigen hand. Wanneer de andere partij moeilijk gaat doen als ú als eerste de stekker eruit trekt, wees dan blij dat u nooit uw adres en werktelefoonnummer hebt prijsgegeven (een privé-telefoonaansluiting is een onbekend begrip bij overspel). Of de breuk geleidelijk (‘We bellen nog’ en ‘Ik heb het wat druk de laatste tijd’) of abrupt is (‘Was leuk, vaarwel’), hangt af van het karakter van de wederpartij. Hierna wordt de tactiek van de verschroeide aarde toegepast en worden de weinige sporen die er zijn, uitgewist. Press delete is het devies. Op eventuele telefoontjes, e-mails, brieven en sms’jes wordt nadrukkelijk niet gereageerd. Er is namelijk nooit iets gebeurd.

de locatie

Waar doet men het? Nooit in het eigen echtelijk bed. Met ‘nooit’ wordt hier bedoeld: nooit. Als de ander zo gek is, prima, maar nimmer bij u thuis. Het best is de geleend-appartement-constructie. U bezoekt een feest in een andere stad en leent het huis van kennissen die een weekend weg zijn. Niemand weet dat u er iets heel anders doet dan slapen. Gsm uit, vaste telefoon niet opnemen. Een hotel is uiteraard ook mogelijk (inschrijven als de heer en mevrouw Smit), maar is meer iets uit de film en in de praktijk niet erg opwindend, ook al wegens verkeerde spreien en droef geurende minizeepjes.

De natuur is een dankbaar oord voor overspel, vooral bossen zijn geschikt voor seks in de auto of op een geruite plaid in de berm, mits bij goed weer. Laat uw fantasie de vrije loop, maar vermijdt té kinky oorden als begraafplaatsen; een arrestatie is een lelijke domper op uw heimelijke feestvreugde. Ook het indrinken in populaire grand cafés is onverstandig; daar zitten steevast op relletjes beluste bekenden. Daarom ook alle restaurants die van Johannes van Dam meer dan een 6 krijgen, mijden als de pest.

mondje dicht

Ja, we weten het, het is bijna onmogelijk om er niet met iemand over te praten. Bijna onmogelijk. Alle losers wier relaties op springen staan na ontdekt overspel, hebben het wel gedaan. Geen woord dus, tegen niemand. ‘Ook niet tegen mijn beste vriendin?’ Júist niet met uw beste vriend of vriendin! Niemand is te vertrouwen met dit geheim, want mannen zijn dom en vrouwen zijn vals. Een seksegenoot aan wie u het opbiecht, zal bijna zeker aan nauw verholen afgunst ten prooi vallen die zich vertaalt in onuitstaanbare morele verontwaardiging. Radiostilte is het devies. Mocht die door anderen doorbroken worden met irritante vragen, reageer dan in de geest van de opleiding die CIA-agenten krijgen: nooit uit jezelf iets prijsgeven, meteen contrabeschuldigingen uiten en altijd, altijd ontkennen.

het thuisfront

Besef continu ten volle dat het thuisfront uw leven is, waarbij vergeleken het overspel waardeloos is. Scherm het volledig af en blijf rustig en vooral ook net zo chagrijnig als altijd. Geen bloemen en cadeautjes, geen ongevraagde verklaringen voor langdurige afwezigheid. Wees even slonzig als altijd, want duizenden huwelijken sneuvelen via nieuwe parfums, een vlotte nieuwe stropdas, uitvoerig douchen en keurig aangeharkt schaamhaar. Dat is hetzelfde als een neonreclame met ‘overspelig loeder’ op uw rug hijsen. Business as usual is niet alleen het verstandigst maar ook het eenvoudigst.

überspel

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat overspel inderdaad zowel simpel als ingewikkeld is. Discipline is het toverwoord, helder blijven denken het devies. Praktische zaken als de omgang met telecommunicatie en bankpasjes laten we dus verder onbesproken, want als we nu nog moeten uitleggen dat e-mails en sms’jes direct moeten worden gewist, de gsm een pincode behoeft en voor hitsige mailtjes een apart Hotmail-adres vereist is, hebben we gefaald. Een afsluitend voorbeeld van geniaal overspel zegt meer dan duizend praktische tips. Zij klaagt al een tijdje over haar rug. Hij wordt er gek van: ‘Ga toch naar een fysiotherapeut, schat!’ Zij stribbelt een beetje tegen, maar gaat ten slotte akkoord. Hij is blij dat hij van haar gezeur af is. De volgende vier maanden vertrekt zij iedere woensdagmiddag op de fiets naar de fysio. Een paar uur later komt ze bezweet maar opgewekt thuis, met duidelijk spierpijn en gezonde blosjes op haar wangen. Ze ruikt naar bodylotion en heur haar zit danig door de war. Wat is het toch een schat, denkt hij, als ze zich moe maar voldaan op de bank laat vallen.

Deze sloerie is als een ongenaakbare adelaar op een bergtop – oppermachtig. Amateur-overspelers zijn meer als paniekerige spitsmuizen in het open veld. Bezint eer ge begint.

Meer over