Overschot aan leraren basisschool

Aankomende leraren in het basisonderwijs zullen dit jaar moeilijk aan een baan komen. Het tekort aan onderwijzers dat de laatste jaren bestond, zal omslaan in een overschot, verwachten pabo's....

Hoe veel onderwijzers geen baan zullen vinden, is volgens directeur Rico Monasso van het SBO niet te zeggen. 'We hebben van pabo's signalen gekregen dat leerlingen die in september afstuderen moeilijk aan een baan kunnen komen. Maar de omvang van dat probleem hebben we nog niet in kaart gebracht.'

De afgelopen jaren waarschuwde het ministerie van Onderwijs voor een ernstig tekort aan leraren. Voor het basisonderwijs is dat gebrek aan onderwijzers tot nu toe erg meegevallen. Vorig jaar werd al bekend dat er geen tekort meer bestond, en nu is er een klein overschot.

De reden van dat overschot is volgens Monasso de slechte economische situatie. Daardoor verandert onderwijspersoneel niet meer zo snel van baan, terwijl het aantal mensen dat terugkeert of op latere leeftijd een baan in het onderwijs zoekt, boven verwachting groeit.

De nieuwe situatie betekent niet dat de dreiging van het lerarentekort voorbij is, zegt Monasso. 'Het enige echt harde cijfer dat we hebben is de leeftijdsopbouw van het lerarenbestand. Daaruit blijkt dat tussen 2007 en 2011 heel veel leraren met pensioen zullen gaan.'

Het tekort dat daardoor ontstaat, zal door de toestroom van pabo-scholieren maar voor 20 tot 30 procent worden opgevuld, schat Monasso. Om te voorkomen dat mensen die nu geen werk vinden straks niet meer beschikbaar zijn voor het onderwijs, moet beginnende leraren toch een baan worden geboden, stelde voorzitter Frans Leijnse van de HBO-raad maandag.

Ook zou volgens Leijnse onderzocht moeten worden of afgestudeerde pabo-leerlingen niet in het voortgezet onderwijs aan de slag zouden kunnen. In die sector bestaat nog altijd een tekort, en de vooruitzichten zijn daar nog veel slechter dan voor het basisonderwijs.

De Algemene Onderwijsbond (Aob) zegt dat het dreigende overschot aan leerkrachten zou kunnen worden opgelost door betere voorwaarden te bieden voor invalwerk. Tijdelijk personeel krijgt nu onzekere contracten, en kan geen aanspraak maken op een werkeloosheidsuitkering, zegt Aob-woordvoerder Marc Mathies.

Leraren die nu werkloos dreigen te worden, zouden volgens Mathies makkelijker aan de slag moeten kunnen als invalkracht. In het basisonderwijs is er nog steeds een chronisch gebrek aan noodhulpen.

Meer over