Overleg Russen met Tsjetsjenen zit vast

De Russische premier Tsjernomyrdin heeft de Tsjetsjenen woensdag gewaarschuwd dat er niet te onderhandelen valt over onafhankelijkheid van Tsjetsjenië. De Tsjetsjeense president Doedajev liet eerder deze week weten bereid te zijn af te treden als Rusland de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië erkent....

Van onze correspondent

Bert Lanting

MOSKOU

Maar Tsjernomyrdin maakte duidelijk dat daarvan geen sprake kan zijn: 'De toekomstige status van Tsjetsjenië kan alleen vastgesteld worden op basis van de grondwet.' De premier overlegde gisteren met president Jeltsin en de onderhandelaars op het vredesoverleg over de te volgen tactiek. Volgens Interfax wil Moskou de Tsjetsjenen vrijwel eenzelfde status aanbieden als de republiek Tatarstan, die een ruime mate van zelfbestuur geniet.

De Russische onderhandelaar Arkadi Volski liet doorschemeren dat het decreet over de permanente legering van Russische troepen dat Jeltsin deze week uitvaardigde, mogelijk wordt herzien. De 'oekaze' werd door de Tsjetsjenen uitgelegd als een teken dat Moskou geen belangstelling heeft voor verdere onderhandelingen. 'De Russische delegatie zou niet naar Grozny teruggaan, als we niet de verzekering hadden gekregen dat het decreet gewijzigd zal worden', zo zei Volski. Het is de bedoeling dat de onderhandelingen over een vredesregeling vanmiddag worden hervat.

Binnen de Russische strijdkrachten neemt de onvrede over de onderhandelingen toe. Het legerblad Rode Ster publiceerde gisteren op de voorpagina een uiterst kritisch commentaar over de houding van de regering. 'Hoe langer de onderhandelingen duren, hoe moeilijker het wordt een akkoord met Doedajevs vertegenwoordigers te bereiken', aldus de krant.

Rode Ster vraagt zich verder af waarom Moskou zich aan het bestand houdt als de Tsjetsjenen hun belofte niet nakomen Sjamil Basajev uit te leveren. Basajev leidde de gijzelingsactie in Boedjonnovsk, waar Tsjetsjeense strijders zo'n 1500 burgers vasthielden.

De krant uit kritiek op Volski's ontmoeting met Doedajev in de bergen van Tsjetsjenië en herinnert eraan dat justitie een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd.

Een van de ministers die vorige week ontslagen werden wegens de gijzeling, ex-minister van Binnenlandse Zaken Jerin, kreeg gisteren een nieuwe hoge post. Hij wordt plaatsvervangend hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst.

Meer over