Overleg over Franse CPE vruchteloos

Het gesprek tussen de Franse premier Dominique de Villepin en de vakbonden over het CPE, een arbeidscontract dat het ontslagrecht voor jongeren tot 26 jaar versoepelt, is op niets uitgelopen....

Sinds het begin van de rellen zijn 1400 arrestaties verricht en 450 agenten gewond geraakt, zo maakte de minister van Binnenlandse Zaken, Nicolas Sarkozy, bekend. De relschoppers bestaan volgens de politie behalve uit banlieue-jongeren ook uit extreemlinkse en extreemrechtse lieden, ‘die met elkaar gemeen hebben dat ze de openbare orde willen verstoren’. Volgens een schatting van de politie waren er bij de demonstraties van donderdag tweeduizend relschoppers actief op een totaal van 250 duizend demonstranten.

Sarkozy wil dat de politie harder gaat optreden: ‘De demonstraties zijn van karakter aan het veranderen. Als we in het vervolg relschoppers bezig zien, dan pakken we ze.’ Hij reageerde op verwijten van de studentenorganisaties, die vinden dat de politie donderdag onvoldoende bescherming aan vreedzame demonstranten bood. De socialistische politicus Laurent Fabius meent dat er voor de rellen ‘geen excuus, maar wel een oorzaak bestaat: de koppigheid van de regering.’

De eerste poging tot een gesprek tussen premier Villepin en de vakbonden bleef vrijdag beperkt tot een bijeenkomst van een uur, waarin beide partijen slechts hun standpunt herhaalden. Vlak voor het begin had president Chirac, tot woede van de bonden, vanuit Brussel zijn mening gegeven. Na herhaaldelijk op een ‘constructieve dialoog’ te hebben aangedrongen, liet de president nu weten dat ‘een wet die door het parlement is goedgekeurd, moet worden toegepast’, al kan een regering wel ‘over een of andere modaliteit’ discussiëren.

Vakbondsleider François Chérèque van de gematigde CFDT noemde die uitspraak ‘erg onhandig’. De vakbonden waren naar Villepin getogen in de hoop op concessies. Hun eis is dat het CPE van tafel gaat, voordat er over de jeugdwerkloosheid kan worden gepraat. Maar Villepin liet iedere inhoudelijke toenadering achterwege. Na afloop sprak hij niettemin van een ‘belangrijke, eerste étappe’. Hij wil de bonden volgende week weer spreken. De communistische CGT ziet daar niets in. De radicale bond Force Ouvrière wil dat de bonden nu al hun acties na dinsdag plannen. Vandaag ontvangt Villepin de studentenleiders.

Meer over