Overleg klaart de lucht rond Tilburgse moskee

'Het staat in de Koran', zegt imam Ahmad Salam gedecideerd. 'Wilt u het lezen?' Rustig sloft hij de ruime gebedsruimte van de moskee in Tilburg-Noord binnen om het heilige boek op te halen....

Hier staat het, soerah 4, vers 34: 'Mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen omdat Allah de één boven de andere bevoorrecht heeft en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (aan de vrouwen). En de oprechte vrouwen zijn gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals Allah (ook) waakt. En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, (als dat niet helpt) negeert hen (in bed) en (als dat niet helpt) slaat hen (licht).'

Het hangt af van de omstandigheden, benadrukt Salam in de tot moskee omgebouwde machinefabriek. Tijdens de preek houdt hij de mannen voor eerst andere oplossingen te zoeken. Alleen in het uiterste geval mag een man zijn vrouw slaan, bijvoorbeeld als zij zonder overleg het huis verlaat. Want in de Koran staat ook dat mannen goed met hun vrouwen moeten omgaan.

'Alle commotie is ontstaan door onwetendheid over de islam', zegt zijn zoon, Suhayb Salam. Het was niet eens imam Salam die in de geruchtmakende uitzending van Nova sprak over mannen die hun vrouw mogen slaan. Die uitspraak was van een collega. De woorden van Salam waren milder en gingen over vrouwen die zich parfumeren en buitenshuis willen werken. Maar de buurt eiste in een brief aan de burgemeester de sluiting van de moskee.

De gemoederen zijn nu weer wat bedaard in Tilburg-Noord. Moskeebestuur, buurtvereniging en gemeente hebben plechtig beloofd in goed overleg nader tot elkaar te komen. Voorzitter Zantkuijl van buurtvereniging Schanszicht is zo geschrokken van alle commotie die zijn brief heeft veroorzaakt, dat hij geen commentaar meer wil geven . Hij zou die ochtend bovendien een dreigbrief in de bus hebben gekregen. Suhayb Salam vertelt dat Zantkuijl woensdag telefonisch zijn excuses heeft aangeboden aan de imam voor enkele te harde uitspraken. Want andere buurtbewoners hadden dingen geroepen als: 'Alle allochtonen moeten de wijk uit' en 'We moeten Noord schoon houden van buitenlanders'.

Burgemeester Stekelenburg had woensdagavond een onderhoud met imam Salam. Hij hield hem voor dat oproepen tot geweld en haat strafbaar is. De imam antwoordde dat 'we met elkaar samenleven en dus elkaars normen en waarden dienen te respecteren binnen de grenzen van de democratie'.

Er werd afgesproken dat de gemeente enkele preken van de imam zal opnemen om die, in het Nederlands vertaald, te verspreiden onder de buurtbewoners. Hoe dat precies gaat gebeuren, moet nog worden uitgezocht. Ook komt er een gesprek tussen de buurt en de imam. Wijkwethouder Visschers oppert tevens een open dag in de moskee te houden 'om aan elkaars cultuur te snuffelen'.

Het gesprek tussen de wethouder en de buurtvereniging ging donderdagmiddag vooral over een al langer spelend probleem. Buurtbewoners klagen al sinds de opening van de moskee (een half jaar geleden) over her en der geparkeerde auto's alsmede over het verkeerslawaai. Want al bij het ochtendgloren komen de gelovigen naar de moskee voor het eerste gebed, en laat op de avond komen ze voor het laatste gebed.

De imam zal zijn volgelingen nogmaals oproepen vooral te voet of op de fiets te komen, en indien toch met de auto, elders te parkeren en rustig te vertrekken. '

Meer over