Overgevoelig

Justitie gaat een onderzoek instellen naar de uitspraken die de komende bisschop van Groningen over homoseksuelen heeft gedaan. Afgezien van de vraag, waarom de uitspraken van de bisschop van Groningen meer aandacht zouden moeten krijgen dan die van de bisschop van Myra: zijn we niet wat erg overgevoelig?...

Wie zullen zich wat aantrekken van de meningen van deze wat oudbakken meneer? Hooguit een groepje oer-conservatieve rooms-katholieken, dat toch niet meer te veranderen is. Nou en? Heeft elke minderheid, hoe miniem en hoe geborneerd ook, niet ook recht op een eigen mening? Daar loop je toch niet voor naar de rechter? Dat is toch pure folklore, religieus klootschieten? Dat moeten we in stand houden, net als een middeleeuws kerkgebouw!

Meer over