Overgaan tot orde van de dag, dat zou schande zijn!

HET is geen schande voor de tegenstanders 'gefeliciteerd' te stamelen nu onze kroonprins met Máxima gaat trouwen. Ze hebben gedaan wat ze konden om aan te tonen dat de relatie van de kroonprins voor ons land en het koningshuis verplichtingen opriep naar de slachtoffers van de Argentijnse junta omdat de...

Die daarom van mening waren dat de schoonvader onder geen beding op het bordes mocht staan. Dat het misschien beter was als onze kroonprins van het huwelijk afzag. Of als de liefde dan zo groot was hij er desnoods het koningsschap maar voor op moest geven.

De tegenstanders hebben deels hun zin gekregen. Het politiek vernuft heeft gezegevierd. Met een enkele concessie waarbij de eer aan de deugniet is gelaten, heeft de minister-president de angel uit het protest gehaald. Nu de meerderheid zonder meer akkoord gaat, moet de minderheid dat besluit respecteren. Nee, het is geen schande het hoofd te buigen. Dat is de democratische praktijk.

Het is geen schande om te roepen dat de ware liefde heeft gezegevierd. Al is geen van de voorgangers van de kroonprins er in geslaagd ook maar de schijn van een sprookjeshuwelijk op te houden en gaat het alleen maar om het voortbestaan van de monarchie. We moeten het jonge stel niet alleen het voordeel van de twijfel gunnen, maar tevens belijden dat als wij mensen onze hoop op een betere wereld nog ergens willen putten, dat uit de bron der liefde zal moeten zijn. Dus is het geen schande te beweren dat Willem-Alexander en Máxima de ware liefde bij elkaar hebben gevonden. Dat is hooguit naïef.

Het is geen schande dat onze minister-president zich als een verlicht despoot heeft gedragen. Hij had zijn zinnen er op gezet de schoonvader buiten de deur te houden, terwijl een meerderheid van ons volk daar niet eens op aan zou dringen. Hij had geen trek in het gekrakeel van de minderheid. Het is geen schande dat hij zijn zin heeft doorgedrukt. Dat is hooguit een beetje ondemocratisch.

Het is geen schande dat de minister-president de mond- en klauwzeer epidemie als glijmiddel heeft gebruikt. Het is misschien niet erg tactisch tegenover het spoorwegpersoneel dat het ook niet makkelijk heeft en wat te denken van de voetbalsupporters die het gelijkspel tegen Portugal aan het verwerken zijn. Nee, het misbruiken van de ellende van de boeren is geen schande. Dat is klef en pathetisch.

Het is geen schande dat de schoonvader in zijn verweerbrief suggereert niets van de martelingen en verdwijningen geweten te hebben. Sterker nog, dat hij en zijn gezin zelf een slachtoffer van de omstandigheden geweest zouden zijn. Dat is geen schande. Dat is een gotspe.

Het is geen schande dat de pers op het moment suprème vragen stelt waarvan je mag hopen dat ze niet rechtstreeks in Argentinië zijn uitgezonden en die eens te meer Louis van Gaals vraag actualiseerde. Zijn zij nou zo dom of ben ik zo slim? Dat is geen schande. De pers is deel van het ritueel.

Het is geen schande dat Máxima het woord mensenrechten eerder in het Nederlands kende dan in haar moedertaal, zo min als het een schande is dat ze van haar vader houdt. Dat ze niet anders kon dan spijt betuigen. Al vraag je je af waarvoor? Het is geen schande dat ze haar geringe kennis van onze taal gebruikt en misbruikt als het haar zo uitkomt. Dat is allemaal geen schande. Dat heet charmant.

Het is geen schande dat de kroonprins voor zijn schoonvader op de bres springt door een brief van een hele foute afzender als open bron aan de discussie toe te voegen. Dat is geen schande. Dat is gewoon stom.

Het is geen schande dat het volk juicht na het zien van een slecht toneelstuk. Het jarenlange succes van Goede Tijden Slechte Tijden geeft aan dat geloofwaardigheid en vakmanschap allang niet meer de criteria zijn om een publiek in vervoering te brengen. Het is geen schande om straks in Meppel en Hoogeveen met een vlaggetje te zwaaien. Dat is massahysterie.

Nee, dat de democraten in hart en nieren de monarchie aanvaardden omdat het de minst slechte van alle alternatieven is,

Nee, dat de minister-president er een gewoonte van zou maken het parlement te negeren,

Nee, dat de schoonvader denkt er eervol afgekomen te zijn

Nee, dat Willem-Alexander geen benul heeft wie Videla is,

Nee, dat Máxima denkt dat het volk in sprookjes gelooft,

Nee, dat wij zouden nalaten ons koningshuis keer op keer aan de op vrijdag ingeslagen weg te herinneren,

Nee, dat wij de dwaze moeders en grootmoeders vicieuze cirkels laten lopen,

Nee, dat wij de wereld aan de boeven zouden laten,

Nee, dat wij, kop in het zand, zouden overgaan tot de orde van de dag: dat zou schande zijn!

Meer over