Overblijven

'Overblijfouder moet beroepskracht worden', aldus beweren FNV, de Vrouwenalliantie en het Netwerk Schoolkinderopvang (de Volkskrant, 8 september). Er zijn allerlei problemen rond het overblijven, variërend van organisatorische perikelen tot te grote groepen, van gebrek aan geschikte ruimtes tot gebrek aan geld om te professionaliseren....

Als moeder van een overblijvende zoon vind ik de problemen herkenbaar, maar snap ik niks van de voorgestelde oplossing. Ik dacht dat er juist steeds minder moeders beschikbaar waren voor het overblijven, omdat steeds meer moeders al elders buitenshuis werken? En wie zou een baantje willen voor vier keer anderhalf uur per week? Met of zonder korte opleiding - het lijkt me een onzinnig voorstel.

En wie is er zo naïef om te verwachten dat werkgevers de overblijf er ook nog wel even bijbetalen, terwijl ze al niet happig zijn op het mede-financieren van naschoolse opvang? Trouwens, wie betaalt er dan voor de kinderen van de ouders zonder meebetalende werkgever? Ingewikkeld en onwerkbaar allemaal.

Het lijkt me veel eenvoudiger en voor veel betrokkenen aantrekkelijker om de overblijf te integreren met de organisatie van de naschoolse opvang. Daar werken leidsters die al zijn opgeleid om op een leuke manier met groepen kinderen in de basisschoolleeftijd om te gaan. Zij hebben nu vaak kleine baantjes, omdat ze in de schoolweken pas om half drie 's middags beginnen. Daartegenover staat dat ze meestal wel vijf dagen per week moeten werken en in de schoolvakanties hele dagen beschikbaar moeten zijn.

De verdiensten voor gemiddeld 24 uur per week in de toch al slecht betaalde kinderopvang houden natuurlijk niet over. Door de overblijf aan de naschoolse opvang te koppelen kun je hun arbeidscontracten uitbreiden tot vijf werkdagen van tenminste zes uur en betrek je een groot aantal goed opgeleide mensen bij de overblijf.

Meer over