Overblijven op veel scholen een puinhoop

Amber Schmidt (groep 8) uit Amsterdam vindt overblijven niet leuk. In haar klas moeten de kinderen in een kwartier zwijgend hun brood opeten en daarna buiten spelen, tenzij het heel slecht weer is....

De ervaring van Amber is niet uniek. Integendeel. De helft van alle kinderen mag dan dagelijks op school lunchen, uit verschillende onderzoeken blijkt dat de meesten dat niet leuk vinden. Vertegenwoordigers van de vakcentrale FNV spraken daarover vorige week met staatssecretaris Adelmund van Onderwijs, die verantwoordelijk is voor het overblijven. De FNV wil dat de situatie verbetert door scholing van de overblijfmoeders. Eind van de maand wordt het overleg voortgezet met ook de andere betrokken ministeries, VWS en Sociale Zaken.

Nu is het overblijven meestal niet erg goed geregeld. Er zijn vrijwel nooit speciale voorzieningen, en de slecht betaalde vrijwilligsters die de kinderen opvangen, weten vaak niet hoe ze met een groep moeten omgaan. De groepen zijn voor de onervaren krachten vaak te groot, waardoor het een chaos wordt en ze onnodig streng zijn in hun pogingen greep te krijgen op de kinderen.

De gemiddelde overblijfgroep heeft 27 kinderen, met één begeleidster per dertien kinderen. Op de buitenschoolse opvang, die is bedoeld voor schoolkinderen, mag een groep hoogstens twintig kinderen tellen met één leidster op maximaal tien kinderen. Daarbij hebben leidsters weet van de ontwikkeling van schoolkinderen, van veiligheid en hygiène, en ze hebben geleerd hoe je in korte tijd kinderen leuk kunt bezighouden.

Leontien Bijleveld van de FNV: 'Op veel scholen is overblijven een regelrechte puinhoop. Wettelijk worden er geen kwaliteitseisen gesteld, en geld is er ook niet. In de wet staat uitdrukkelijk dat het geld voor naschoolse opvang niet voor overblijven mag worden gebruikt. Het is zonde dat je voor het overblijven geen gebruikmaakt van de vaardigheden van de leidsters die na school met de kinderen optrekken.

'Dan sla je twee vliegen in één klap. Want bij de opvang dreigt een tekort nu er wordt uitgebreid, omdat het om zulke kleine baantjes gaat. Als je probeert dezelfde mensen bij het overblijven en de opvang te betrekken, wordt het werk aantrekkelijker.'

Deskundige Ria Meijvogel ontwierp een plan dat voorziet in het scholen van 64 duizend overblijfmoeders voor 50 miljoen gulden. Als de vrouwen daarna willen doorstromen naar de buitenschoolse opvang, zouden ze een verkorte opleiding kunnen doen.

Meer over