Overal vliegtuiglawaai in en rond Amsterdam

Het asfalt van de Polderbaan van Schiphol is nog niet droog of de discussie over een zesde baan is alweer begonnen....

'Als dat doorgaat, zal het echt vreselijk worden in de Haarlemmermeer', zegt Van Ojik. 'Met een zesde baan wordt de capaciteit van Schiphol verdubbeld. Dat betekent dat de overlast verdubbelt en zich over een groter gebied gaat verspreiden. In Amsterdam, Haarlem, Heemstede-Aerdenhout, Leiden, overal zal vliegtuiglawaai de overhand krijgen. Het is een somber scenario dat koste wat kost moet worden tegengehouden. De Haarlemmermeer zal onleefbaar worden.'

Het kabinet-Balkenende lijkt daar anders over te denken. Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken verklaarde vorig jaar oktober dat Schiphol als 'bloeiende spil' van de Randstad de ruimte moet krijgen. Staatssecretaris Schultz stopte al eerder vorig jaar het nog lopende onderzoek naar alternatieve locaties voor de luchtvaart. Twee stappen waaruit de gemeente Haarlemmermeer de conclusie trok dat Schiphol de groei van de luchtvaart zelf zal moeten verwerken.

De directie van de luchthaven Schiphol heeft een aantal scenario's ontwikkeld voor verdere groei. Het meest verregaande scenario is de aanleg van twee nieuwe banen en een nieuwe terminal. Hiermee kunnen ruwweg twee keer zoveel passagiers en vliegtuigen worden verwerkt. Om de twee terminals met elkaar te verbinden, zal Schiphol ook een geautomatiseerd treinsysteem, een zogeheten people mover, aanleggen.

De stelling van zowel het kabinet als Schiphol dat deze verdubbeling zal plaatsvinden binnen de huidige wettelijke randvoorwaarden, stemt Van Ojik niet gerust. 'Er wordt vast een truc bedacht waardoor een groter Schiphol binnen de milieugrenzen blijft. Door de economische belangen beweegt de politiek altijd met de luchtvaart mee.'

Met de uitbreiding van Schiphol zijn grote investeringen gemoeid. Uit nog vertrouwelijke cijfers van de luchthaven blijkt dat ruim drie miljard euro nodig is voor investeringen in de luchthaven zelf. Daarnaast zal de overheid honderden miljoenen euro's moeten investeren om de luchthaven bereikbaar te houden. Een veel groter gebied zal niet meer geschikt zijn voor woningbouw. Precieze cijfers van deze derving van inkomsten zijn er niet.

Meer over