OV-kaart

Grenzeloze woede en mateloze onmacht zijn de eerste gevoelens die opkomen nadat tot ons is doorgedrongen dat de Nederlandse Spoorwegen de spitsreizigers (lees: de meest trouw klanten) gaat aanpakken....

OV-kaart

Wat denkt men bij de NS wel? Dat ik dan voortaan maar in de daluren ga reizen? Mijn baas ziet me al aankomen 's ochtends om 10.30 uur. Dat ik die OV-kaart toch vergoed krijg van de werkgever en daarom geen pijn lijdt? Nou, mijn werkgever is de overheid, en die betaalt hem niet.

Wat mij nog het meeste steekt is dat wij per 1 oktober zijn overgegaan tot het delen van onze auto met een ander huishouden. Motieven: milieubewust autogebruik en kostenbesparing. Wij willen heus die auto wel uit.

Het formulier voor twee OV-kaarten is inmiddels ingevuld. We hebben geen keus.

UTRECHT Jolanda Verweij

Meer auto's

Al jaren wordt de meest trouwe groep NS-reizigers, de OV-jaarkaarthouders als dank voor hun trouw geconfronteerd met de hoogste prijsstijging.

Nu mogen partners en andere familieleden niet meer in de spits reizen, of ze moeten zelf een OV-jaarkaart aanschaffen.

Een rekenvoorbeeld:

Mijn vrouw en ik werken beiden en reizen van Breda naar Rotterdam respectievelijk Den Haag. Nu betalen we voor een OV-jaarkaart samen ongeveer 700 gulden per maand.

De draconische maatregel van de NS betekent voor ons en veel medereizigers een netto prijsverhoging per 1 juni 1998 van 112 procent; 6 procent regulier plus 106 procent eenmalig.

Dit alles moeten wij als jarenlang OV-jaarkaarthouder uit de krant vernemen. Per 1 juni 1998 rijden er dus nog meer auto's op de weg en heeft commercieel directeur Van Eeghen van NS zijn target bereikt: in de spits zullen minder forensen in trein zitten.

BREDA Anton M. Vliegenthart

Meer over