Ouders vinden vmbo-scholen in de stad een ramp

Met de trein uit Utrecht of de bus uit Amsterdam: vmbo-leerlingen gaan steeds vaker op school in Woerden of Breukelen....

Van onze verslaggeefster Charlotte Huisman

Ruim honderd vmbo-leerlingen uit Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern - dat bij Utrecht hoort sinds de herindeling in 2001 - blijken liever met de trein naar zijn school af te reizen dan dat ze een vmbo-school in de stad bezoeken. 'Wij zijn van oudsher een regioschool, maar recent weten ook de Utrechtse kinderen ons te vinden. Wij willen geen ongebreidelde groei', aldus Van der Herberg.

Woerden is een van de gemeenten die met Utrecht praten over mogelijkheden de leerlingentrek uit de stad tegen te gaan. Waar dit in voorgaande jaren vooral havo- en vwo-scholieren betrof, blijken nu ook steeds meer vmbo-leerlingen een school in omliggende plaatsen te verkiezen. Inmiddels gaat 19 procent van de Utrechtse scholieren elders op school.

Ouder Sanne Terlouw uit de welvarende Utrechtse wijk Wittevrouwen plaatste haar dochter Alexandra liever op de vmbo-afdeling op de Vrije School in Zeist dan op een van de vmbo-scholen in de stad. 'Het eerste wat ze op de Utrechtse vmbo-scholen tegen me zeiden was: we hebben goed contact met de politie. In plaats van: we maken van dit kind een mens.' De rondgang langs de scholen in de stad noemt zij 'een tocht van ramp naar ramp'. Terlouw: 'Ik kwam er in een sfeer terecht die ik niet kende.' In Zeist ontwikkelt haar dochter zich boven alle verwachtingen, stelt ze nu tevreden.

De Woerdense schooldirecteur Van der Herberg zegt de keuze voor 'een aantrekkelijk regionaal centrum op het platteland zonder grotestedenproblematiek' wel te begrijpen. Maar met de andere scholen in Woerden en het gemeentebestuur praat hij nu over maatregelen. Voor het instellen van quota voor Utrechtse leerlingen is het volgens hoofd Wade Wieringa van de afdeling Onderwijs in Woerden nog te vroeg. 'Ons gezamenlijk belang is de leerlingenstroom uit Utrecht af te remmen. We willen voorkomen dat het aantal Utrechtse leerlingen de komende jaren verder toeneemt', aldus Wieringa.

Bussen uit Amsterdam-Zuidoost vervoeren dagelijks zeventig vmbo-leerlingen naar het Broeckland College in Breukelen. Uit Utrecht komen er elke dag dertig. Algemeen directeur Jan Molenaar noemt de trek een vreemde zaak. 'Er is blijkbaar iets aan de hand met de vmbo-scholen in de grote steden, dat ouders hun kinderen zo lang laten reizen voor veiligheid en kleinschaligheid.'

Directeur Bart Engbers van het Utrechtse Vader Rijn College voor vmbo kan zich voorstellen dat 'ouders denken van tja', als scholen zich vooral laten voorstaan op goede bewaking. Het Vader Rijn College kwam in het nieuws met de cursus voor leraren 'hoe om te gaan met agressie van leerlingen' en een cursus 'omgangsvormen voor leerlingen en tips hierover voor hun ouders'. Engbers: 'Wij moeten ons anders gaan profileren. We zijn nu druk met de ontwikkeling van een nieuwe aanpak om te laten zien dat er leuke dingen gebeuren in het onderwijs .'

Ongeveer 80 procent van de leerlingen van het Vader Rijn College is allochtoon, wat op meer stadse vmbo's het geval is. 'Zwarte kinderen hebben veel potentie. Wij proberen uit hen te halen wat er nog niet is uitgekomen, omdat ze onvoldoende kansen hebben gehad. Autochtone leerlingen zijn vaker echte vmbo-kinderen', aldus Engbers.

Schooldirecteur Alfred Spaargaren van het Utrecht-Zuid College voor vmbo in Kanaleneiland - eveneens 80 procent allochtonen - wijt de trek naar buiten aan 'verkeerde beeldvorming'. 'Iedereen is nu zo gefocust op segregatie. Per definitie vindt men de combinatie allochtoon en vmbo gedoemd te mislukken. Terwijl wij vinden dat we trots kunnen zijn op onze school.'

Meer over