Ouders invalide kind krijgen na fouten smartegeld

Ook ouders kunnen smartegeld krijgen als hun kind door een medische fout letsel oploopt, vindt de rechtbank in Amsterdam. Deze oordeelde dat de ouders van een kind dat door medische fouten ernstig gehandicapt raakte, recht hebben op een vergoeding van immateriële schade....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

De zaak heeft bijna tien jaar geduurd. Het kind werd, toen het vijf maanden oud was, in 1986 opgenomen in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft voor een kleine ingreep. Als gevolg van een aantal complicaties liep de baby ernstig hersenletsel op, waardoor het zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt raakte.

De Consumentenbond, waar de ouders zich meldden, begon een proefproces. De zaak werd ter beoordeling voorgelegd aan een hoogleraar kinderchirurgie. Deze verweet het ziekenhuis een reeks verwijtbare fouten te hebben gemaakt.

In 1991 werd de zaak aanhangig gemaakt bij de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Deze erkent nu dat de ouders zelf een behandelovereenkomst hadden gesloten met de behandelende artsen en het ziekenhuis, en niet alleen als wettelijke vertegenwoordigers van hun kind.

Meer over