Ouderenpartij?

Wethouder Rennenberg van het AOV is uit het Eindhovens college gewipt. Eindhoven was de bakermat van de ouderenpartij. Is een politieke partij met één doelgroep gedoemd te mislukken?...

ROBERT VAN GIJSSEL

J. Jans, bewoner verzorgingscentrum Kronehoef in Eindhoven: 'De grote partijen hebben het AOV gewoon in de hoek gedrukt. Ze willen de baas blijven spelen. Dat er kleine partijen zijn die voor een bepaald doel opkomen, daar ben ik het volkomen mee eens. Die partijen krijgen alleen veel te weinig kans. We willen als ouderen meepraten, maar het is erg moeilijk om door te dringen tot de politiek. Vandaag wordt het AOV weggewerkt, morgen misschien de andere kleine partijen.'

L. Lameiro-Garcia, vakgroep Sociologie en Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam: 'Voor velen was het een grote verrassing dat ouderen voor hun eigen belangen opkwamen. Men dacht, de ouderen zijn moeilijk te mobiliseren, en het is een generatie die zich niet afzet tegen en vergelijkt met andere groepen in de samenleving. De ouderenpartijen werden groot omdat een grote groep zich realiseerde dat ze moesten opkomen voor de ouderenzorg. Waarom het nu fout gaat met de ouderenpartijen, heeft, denk ik, te maken met organisatorische kwesties in de partijen, maar ook met de steun van ouderen die op de langere termijn niet gehandhaafd kan worden. Ouderen willen zich misschien toch niet afzetten tegen de belangen van bijvoorbeeld jongeren. Bovendien was het optreden in de media van de ouderenpartijen van negatieve invloed op de beeldvorming bij ouderen. Maar dat is een persoonlijke mening, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan.'

M. Kaarsgaren van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen: 'Ouderen moeten niet segmenteren, maar integreren. We moeten ervoor zorgen dat de politieke partijen een goed ouderenbeleid voeren. Daarom waren wij tegen de oprichting van ouderenpartijen. Ze zullen in de oppositionele hoek terecht komen. Toen de ouderenpartijen bij de laatste kamerverkiezingen nogal wat zetels haalden, hebben wij dat gezien als een hard signaal van ouderen aan de politiek. Wij hadden niet verwacht dat de partijen later rollebollend over straat zouden gaan. Ik mag wel zeggen dat dat het imago van ouderen en dat van de ANBO heeft beschadigd. Ik heb geconstateerd dat door de opkomst van de ouderenpartijen de grote politieke partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen en hun ouderenbeleid meer gestalte hebben gegeven. Ik geloof niet dat de ouderenpartijen, als ze fuseren, bij de volgende kamerverkiezingen van zeven naar nul zetels gaan. Maar met hun ruziënde werkwijze zijn ze wel gedoemd te mislukken.'

P. Planjer, Stedelijke Ouderencommissie 's-Gravenhage: 'Ik heb vanaf het begin geen vertrouwen gehad in de ouderenpartijen, heb er ook nooit op gestemd. Een politieke partij moet opinies hebben over tal van onderwerpen als criminaliteit, jongeren, oorlog en vrede. De ouderenpartijen hebben dat niet. Partijen met één standpunt, zoals vroeger de boerenpartij, zijn eendagsvliegen. Ze hebben geen tijd van leven. Toch zal er altijd een groep mensen zijn die er hun stem op uitbrengen. Ik heb gemerkt dat de bijdrage van de ouderenpartijen aan het ouderenwerk zeer miniem is. In Den Haag wordt alleen maar meegestemd met het CDA, en vaak zijn ze rechtser dan rechts, en daar moet ik al niets van hebben.'

B. Leerkes, fractievoorzitter van de Unie 55+: 'Het was bij het AOV al snel kommer en kwel, en wij hebben ons daar vanaf het begin van gedistantieerd. We stonden wel open voor samenwerking. De toestand bij het AOV heeft op de Unie geen invloed. Ons aantal leden, nu al drieduizend, groeit gestaag. Je kunt me de uitspraak wel ontlokken dat de problemen bij het AOV wellicht een positieve invloed hebben op de Unie 55+. Ik weet zeker dat er een grote behoefte is aan een ouderenpartij. De zorg voor ouderen en de vergrijzing wordt een van de meest markante problemen van de komende tijd. Ik vind het standpunt van de ANBO onbegrijpelijk. Wij zijn geen partij van één standpunt. Wij praten over alles mee wat in de samenleving leeft.'

T. den Ouden, fractievoorzitter AOV Eindhoven: 'De perikelen bij het AOV in de Tweede Kamer hebben de partij geen goed gedaan. Het was een combinatie van verschil in inzicht en politieke onervarenheid. Wat er in Eindhoven is gebeurd, veroordeel ik zeer. We zijn stelselmatig tegengewerkt. Maar we hebben toekomst, daar ben ik van overtuigd. We moeten wel hard werken om terrein terug te winnen. Bij onze kiezers is een hoop onduidelijkheid ontstaan, ook in de landelijke politiek.'

Robert van Gijssel

Meer over