Ouderen, vecht voor de oude dag

Eerst kwam de Bosbelasting, nu jarenlang geen indexering, wat volgt er nog meer?..

Toekomstig gepensioneerden, vooral geboren rond 1950 zien hun pensioen verdampen onder de lentezon met nu al gemiddeld 30 duizend euro (Voorpagina, 31 maart). Haagse politici laten dit gebeuren want zij verwachten zelf financieel op rozen te zitten. Zijn er nog mensen in Den Haag die dit onrecht gaan keren of moet er voor 2011 een nieuwe ouderenpartij gaan strijden tegen deze pensioenpijn? We zijn tenslotte numeriek met heel veel.

Rien van der Laan, Nieuw Vennep

ABP
De ene minister verplicht de pensioenfondsen tot het nemen van maatregelen om te zorgen voor voldoende dekkingsgraad. Het ABP doet dat vervolgens, verhoogt de premies en dan is het hele kabinet tegen omdat het de overheid geld gaat kosten. De pensioenen moeten maar omlaag. Als straks een ander pensioenfonds dezelfde maatregelen treft dan hoor je het kabinet niet. Want dat andere fonds kost het kabinet geen geld. Als het straks gaat zoals het kabinet nu wil, worden de (gepensioneerde) ambtenaren dubbel gepakt. Nullijn in de salarissen, langer doorwerken en nu en straks een lager pensioen.

Peter Nierop, Purmerend

Ik ben voor
Ik ben voor de verhoging van de AOW-leeftijd, dan kan ik tenminste twee jaar langer in de maatschappij meedraaien. En kunnen we niet gelijk die idiote marketeers, die mensen van boven de vijftig denigrerend neerzetten als luierende en feestende: ‘senioren’, een schop onder hun kont geven?

Hein Maassen (53), Leidschendam

Belgen
Vrijdag melde een Belgisch dagblad dat de AOW-leeftijd in België gewoon 65 jaar blijft. Dit is geuit door de Belgische minister van sociale zaken. Zij is van mening dat de arbeidparticipatie van de 55-plusser omhoog moet. Hier is veel meer effect te behalen, dan een verhoging van de AOW-leeftijd.

Het heeft veel meer effect om de werkgevers te verplichten ook de oudere werknemer aan het werk te houden tot zijn 65ste. Ook goede 55-plusregelingen, waarbij de werklast van de oudere geleidelijk verminderd wordt, hebben veel meer effect dan het botweg verhogen van de AOW-leeftijd. Als deze regelingen goed zijn, zullen er veel meer mensen vrijwillig langer door werken dan hun 67ste.

Piet en Ria Jongkoen Amsterdam

Boven de 60
De huidige maatregelen van niet-indexering en eventueel premieverhoging bij pensioenfondsen zijn voor ouderen boven de 60 onrechtvaardig.

Het is rechtvaardig de pensioenen van (toekomstige) gepensioneerden vanaf 60 jaar en ouder te blijven indexeren. De loontrekkers beneden de 60 hebben dan nog vijf jaar om hun gedaalde pensioen omhoog bij te stellen door de prijsstijgingen van beleggingen en eventueel hogere premies.

J. Dieckmann en P. Bakx, Tilburg

Meer over