Oudere is minder gezond gaan leven

Ouderen tussen de 55 en 65 jaar leven beduidend ongezonder dan ruim tien jaar geleden. Ze zijn dikker, drinken meer en besteden tot eenvijfde minder energie aan bewegen in hun vrije tijd en huishoudelijke activiteiten dan in 1992....

Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam waarin de conditie is vergeleken van ongeveer duizend 55-plussers in 1992 en in 2002. Deze resultaten zijn gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De deelnemers aan de studie werden geïnterviewd over hun leefgewoonten en onderworpen aan een medisch onderzoek.

Uit de studie blijkt dat in 2002 18,4 procent van de mannen tussen 55 en 65jaar veel te dik is (obesitas) en 27,5 procent van de vrouwen. Tien jaar eerder was dat 9,5 procent van de mannen en 20,5 procent van de vrouwen.

Vooral in het noordoosten en het zuiden werden ouderen beduidend dikker; in het westen bleef het percentage overgewicht nagenoeg gelijk, zowel onder mannen als vrouwen.

Het percentage overmatige drinkers steeg in dezelfde periode van 11,7 naar 15,7 bij mannen en van 11,1 naar 19,5 onder vrouwen. Gerookt wordt er ongeveer evenveel als tien jaar geleden: eenderde van de mannen en een kwart van de vrouwen.

Volgens de onderzoekers is de stijging onrustbarend omdat overgewicht, drinken en gebrek aan beweging de kans op hart en vaatziekten aanmerkelijk vergroten. Ze noemen het opmerkelijk dat de intensieve overheidscampagnes –tegen overgewicht, voor bewegen en tegen roken– op deze groep geen effect hebben.

De forse stijging van de obesitas onder mannen en vrouwen is ook opmerkelijk omdat de huidige ouderen tussen 55 en 65jaar beter opgeleid zijn dan die van tien jaar geleden.

De ouderen zeggen in de interviews het niet nodig te vinden hun leefstijl te veranderen. Volgens de onderzoekers moeten ze daarop meer worden aangesproken dan nu gebeurt. De huidige campagnes zijn te zeer gericht op jongeren en jongvolwassenen.

Of de huidige groep 55-plussers daadwerkelijk ongezonder is dan hun voorgangers tien jaar geleden, moet nadere studie uitwijzen, aldus de VU-onderzoekers.

Meer over