Oudere docenten worden het onderwijs uitgeduwd

Oudere leraren worden vaker aan de kant gezet. Sinds 2010 is het aantal 58-plussers dat bij de vakbond CNV Onderwijs aanklopte voor hulp vervijfvoudigd. Dit jaar behandelde de vakbond 551 ontslagzaken. Dat heeft CNV gisteren bekendgemaakt, nadat dagblad Trouw hierover cijfers had opgevraagd.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER ANNIEKE KRANENBERG

AMSTERDAM - De situaties waarin de leraren zitten, variëren volgens de onderwijsbond van wegpesten tot het aanbieden van een vertrekregeling. 'We komen echt schrijnende gevallen tegen van mensen die zich bij het grofvuil gezet voelen', zegt Helen van den Berg, voorzitter van CNV Onderwijs. 'De afrekencultuur is het onderwijs binnengekomen. Dat was zeven, acht jaar geleden niet zo.'

Bovendien zijn de mogelijkheden om eerder te stoppen afgenomen of duurder geworden. Leraren moeten werken tot 67 jaar. Dat valt sommigen zwaar, aldus Van den Berg. De vakbond vindt dat oudere leerkrachten met goed personeelsbeleid moeten worden geholpen het tot hun pensioen vol te houden. 'Daarbij moet rekening gehouden worden met levensfases en kwaliteiten van mensen, zodat ook oudere werknemers met plezier een zinvolle bijdrage blijven leveren aan het onderwijs', zegt Van den Berg.

Leeftijd kan formeel nooit een reden zijn voor ontslag, dat is verboden. Slechts in 10 procent van de gevallen moeten de oudere leraren vertrekken wegens bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld vanwege een leerlingenkrimp. In de meeste gevallen gaat het om persoonsgebonden kwesties, zoals een te hoge werkdruk, ongeschiktheid of verstoorde verhoudingen.

De PO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs, schrikt van de cijfers van CNV Onderwijs. De raad heeft geen signalen gekregen dat oudere leraren vaker slecht functioneren, laat woordvoerder Harm van Gerven weten. 'En als er financiële problemen zijn, is het de bedoeling dat scholen netjes afspraken maken met de bonden.'

De Tweede Kamerleden Mohammed Mohandis (PvdA) en Norbert Klein (50Plus) hebben opheldering gevraagd aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Zij vinden dat oudere docenten niet de dupe mogen worden van slecht personeelsbeleid van scholen en willen weten hoe de minister daarvoor gaat zorgen. Ook willen ze weten hoe de rol van oudere leraren kan worden verbeterd en hun kennis en kunde kunnen worden behouden.

undefined

Meer over