Oud-rechter krijgt straf, maar geen cel voor kinderporno

Ex-rechter Fokke F. is donderdag veroordeeld voor bezit van kinderporno, maar hij hoeft de cel niet in. De rechtbank in Arnhem veroordeelde de oud-rechter tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 2500 euro boete....

Volgens rechtbankvoorzitter Kester is relatief weinig kinderporno bij de verdachte aangetroffen. 'In soortgelijke zaken wordt doorgaans geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.'

Bij de voormalige vice-president van de Maastrichtse rechtbank waren zestien videobanden en vier computerdiskettes met blote, seksueel actieve jongens aangetroffen. De rechtbank acht bewezen dat minstens tien video's en alle vier de diskettes als kinderporno kunnen worden gekwalificeerd.

Voorzitter Kester veegde de vloer aan met het verweer van Fokke F. dat het 'strikte privezit' van zulke banden niet strafbaar is. Ze verwees daarvoor naar een arrest van de Hoge Raad. Ook maakte ze korte metten met het argument van de verdediging dat jongens van 14 of 15 misschien ook 16 kunnen zijn, omdat leeftijden nu eenmaal moeilijk te schatten zijn. 'Circa 14 of 15 jaar betekent niet mogelijk 16 jaar', aldus Kester. Op enkele banden en diskettes staan overigens jongens wiens leeftijd wordt geschat op 11, 12 of 13 jaar.

'Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in voorraad hebben van kinderpornografie', aldus de rechtbank. 'Het betreft een ernstig feit. Om dergelijk pornografisch materiaal te vervaardigen worden minderjarige kinderen (ernstig) misbruikt en om dat en de exploitatie daarvan tegen te gaan, is het in voorraad hebben ervan strafbaar gesteld.'

Bij de strafmaat hield de rechtbank rekening met 'de voorbeeldfunctie' die Fokke F. als rechter had, maar ook met de schade die hij al heeft opgelopen door de affaire. Hij nam niet alleen ontslag als vice-president van de rechtbank. 'Hij is veelvuldig publiekelijk aan de schandpaal genageld.'

De rechtbank was het eens met de verdediging dat politieagenten in oktober 2001 de woning onrechtmatig, want onbevoegd, hadden betreden om enkele videobanden te bekijken. Maar daarom zijn de bewijsmiddelen nog niet ongeldig.

Fokke F. was zelf niet aanwezig.

Meer over