Oud-bisschop Ter Schure beschuldigd

den bosch Oud-bisschop Jan ter Schure van Den Bosch, die in 2003 is overleden, is beschuldigd van seksueel misbruik. Een nu 76-jarige man zegt dat hij tussen 1948 en 1953 op het internaat Don Rua in Ugchelen is misbruikt door zeven priesters, onder wie Ter Schure.

Peter de Graaf

Het rooms-katholieke klachtenbureau Hulp & Recht, dat de klacht heeft onderzocht, vindt het 'aannemelijk' dat de man slachtoffer is geworden van veelvuldig misbruik. De congregatie van de Salesianen van Don Bosco, onder wier verantwoordelijkheid het internaat viel, heeft hem in 2003 al een schadevergoeding van 16 duizend euro betaald.


Bisschop Hurkmans van Den Bosch heeft vrijdag 'met ontsteltenis' gereageerd op de betrokkenheid van zijn voorganger bij een misbruikzaak. 'Het bisdom Den Bosch was tot op heden niet op de hoogte van de zaak', zegt Hurkmans. Hij heeft vrijdagmiddag via de pauselijke nuntius in Den Haag de Heilige Stoel in Rome geïnformeerd over de zaak.


Ter Schure was van 1985 tot 1998 bisschop van Den Bosch. Hij stond bekend als een conservatieve, gezagsgetrouwe katholiek. In 1943 was hij ingetreden in de congregatie van de Salesianen en in 1951 tot priester gewijd.


De Nederlandse bisschoppenconferentie wilde vrijdag niet reageren op het misbruik door de oud-bisschop. Wel bevestigde woordvoerder Pieter Kohnen dat het slachtoffer in 2003 een vergoeding voor immateriële schade heeft gekregen van de orde van de paters Salesianen. Ook de Rotterdamse bisschop Ad van Luyn, voorzitter van de bisschoppenconferentie, is een Salesiaan.


In het voorjaar van 2008 kwam het slachtoffer in twee brieven aan bisschop Van Luyn op de misbruikzaak terug. Van Luyn was een klasgenoot van hem en was net voorzitter van de bisschoppenconferentie geworden. Volgens NRC Handelsblad wilde de man dat de bisschop de zaak publiek zou maken, maar heeft Van Luyn dat verzoek genegeerd.


Kohnen, woordvoerder van de bisschoppenconferentie, ontkent dat de bisschop het slachtoffer in de kou liet staan: 'Van Luyn heeft hem doorverwezen naar de congregatie van de Salesianen. De bisschop is weliswaar Salesiaan, maar hij heeft geen bestuurlijke bevoegdheden meer in de congregatie. Hij heeft de kwestie nog wel aan de orde gesteld bij de bestuurders van de congregatie en hen gevraagd contact op te nemen met betrokkene.'


Kohnen veronderstelt dat het slachtoffer nog meer schadevergoeding wil. Daarom heeft hij (opnieuw) een klacht ingediend bij Hulp & Recht. In maart dit jaar kwam de beoordelings- en adviescommissie van Hulp & Recht tot de conclusie dat de klacht gegrond was en dat het misbruik aannemelijk was. Of de Salesianen bereid zijn meer schadevergoeding te betalen, is niet bekend. De congregatie wilde vrijdagmiddag geen reactie geven.


Het rooms-katholieke klachtenbureau zegt geen commentaar te geven op individuele zaken.


Meer over