Otto Dix

Zeg de woorden 'Eerste Wereldoorlog', 'ellende' en 'kunst' en je komt al gauw uit bij de schilderijen en tekeningen van Otto Dix (1891-1969). De Duitse schilder en graficus had als vrijwilliger gediend bij het Duitse leger, en dat uitte zich na 1918 in werken die zijn afschuw van de oorlog toonden. Op de tentoonstelling Te waar om mooi te zijn in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem blijkt dat Dix zeker niet de enige was die de rauwe gevolgen van de oorlog van beelden voorzag. Dix had geestverwanten, zoals Conrad Felixmüller, Otto Gribel, Kurt Günther en Heinz Hamisch. Ook van hen is werk te zien. Kortom, de expositie geeft een inzichtelijk overzicht.

Heinz Hamisch: Werkeloze havenarbeider, 1932.


Meer over