Oranjeverenigingen willen steun overheid

KATWIJK - De Oranjeverenigingen betreuren het dat de overheden in veel gevallen geen (financiële) aandacht hebben voor de activiteiten die zij organiseren. Terwijl de inzet van de tienduizenden vrijwilligers juist zorgt voor een binding van de samenleving, zei voorzitter Michiel Zonnevylle van de Bond van Oranjeverenigingen zaterdag.

null Beeld anp
Beeld anp

Zonnevylle sprak tijdens het jaarcongres van de koepelorganisatie in Katwijk aan Zee. 'De inzet van lokale Oranjeverenigingen is 'kostbaar'!', aldus de voorzitter, in het dagelijks leven burgemeester van Leiderdorp. 'Zij geven hun medeburgers het gevoel bij belangrijke gebeurtenissen in onze nationale of lokale samenleving erbij te horen of ermee verbonden te zijn.'

Minder persoonlijke betrokkenheid
Zonder de activiteiten van de Oranjeverenigingen op Koninginnedag en andere nationale dagen is er letterlijk minder persoonlijke betrokkenheid bij de desbetreffende viering of herdenking en zal er veel minder saamhorigheid zijn, stelde Zonnevylle. 'De overheid zelf of ingehuurde organisatiebureaus kunnen ons gevoel niet of nauwelijks vorm geven.'

Hij twijfelt of hedendaagse politici in deze tijd van snelle sociale, economische en politieke veranderingen burgers nog houvast kunnen bieden. 'Burgers proberen zich uit alle macht vast te houden en de band met het grote geheel vast te houden. Voor mij is het duidelijk, het is 'Oranje' dat bindt, houvast biedt en continuïteit geeft!'

Oranjegevoel
Cultuurhistoricus Herman Pleij, die de aanwezigen eveneens toesprak, betoogde dat de vorstin een Oranjegevoel belichaamt dat sterk uitgegroeid is tot symbool van 'het noodzakelijke saamhorigheidsgevoel in de bijzonder gediversifieerde samenleving die Nederland nu eenmaal is en blijft'. Er lijkt volgens hem wel minder ruimte te komen voor deelname van het staatshoofd aan de regering. 'Dat past niet meer goed in een moderne democratie, zoals de recente kabinetsformatie weer heeft laten zien.'

De Bond van Oranjeverenigingen vierde zaterdag zijn 100-jarig bestaan. Koningin Beatrix heeft de bond daarom het predikaat 'Koninklijke' verleend. De huidige koepelorganisatie ontstond in 1995 uit een fusie van de Federatie van Oranjeverenigingen en de Christelijke Bond van Oranjeverenigingen. Die laatste is opgericht in 1910.

Meer over