OR VUmc opent aanval op bestuurslid Stalman

De ondernemingsraad van het VUmc in Amsterdam heeft de aanval geopend op Wim Stalman, het enige bestuurslid dat bleef zitten na het uitbreken van de crisis in het ziekenhuis. De OR schrijft er 'niet van overtuigd' te zijn dat Stalman kan aanblijven. Twee andere bestuurders stapten wel op nadat de inspectie het ziekenhuis onlangs onder verscherpt toezicht stelde.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTERS MAUD EFFTING en ANNEKE STOFFELEN

AMSTERDAM - Stalman zou degene zijn geweest die eerder had aangedrongen op het ontslag van klokkenluider Piet Postmus, de longarts die deze zomer bij de inspectie alarm sloeg over een onveilige situatie in het VUmc. Bij een deel van de staf wekte het daarom verbazing dat van de drie bestuurders uitgerekend Stalman aanbleef in deze crisis.

De twee vertrekkende bestuurders zijn eind augustus op interim-basis vervangen door Frans Corstens en Fred Plukker. In een brief die begin deze week is verstuurd aan de raad van toezicht, schrijft de OR positief te zijn over hun aanstelling. Maar de ondernemingsraad is er 'niet van overtuigd dat het handhaven van de heer Stalman een verstandige daad is'.

Om die reden zegt de OR formeel geen goedkeuring te kunnen geven aan het nieuwe bestuur. Juridisch gezien moet de OR om advies worden gevraagd bij het benoemen van nieuwe bestuurders, maar dat advies is niet bindend.

Bij het gesprek dat afgelopen week plaatshad tussen het nieuwe bestuur en klokkenluider Postmus was Stalman niet aanwezig. Volgens VUmc-woordvoerder Michel Beer zijn de taken in het nieuwe bestuur zo verdeeld dat Stalman niet is belast met de verantwoordelijkheid voor de patiëntenzorg en het oplossen van de crisis tussen verschillende afdelingen. 'We hebben juist de heer Corstens uitdrukkelijk binnengehaald om deze problemen op te lossen.'

In de brief van de ondernemingsraad wordt eveneens stevige kritiek geuit op Cees Veerman, voorzitter van de raad van toezicht. Er is twijfel of de oud-minister wel genoeg tijd vrijmaakt voor zijn functie bij het ziekenhuis. Het lukte de OR vorige week niet een afspraak met hem te maken. 'We betreuren het dat dit in zijn agenda geen prioriteit kon vinden', staat in de brief. Naast zijn vastgoedbedrijf in Groesbeek heeft Veerman dertien nevenfuncties, voornamelijk als toezichthouder.

'Het irriteert mij buitengewoon dat men deze brief nu laat uitlekken', zegt Veerman. Volgens de toezichthouder heeft de OR de kritiek op zijn functioneren inmiddels herzien. Hij weigert echter inzage te geven in de brief waaruit dat zou blijken. Anders dan het eerste schrijven van de OR was deze tweede brief vrijdagmiddag nog niet verspreid onder het personeel van het VUmc.

Inge Schadee, voorzitter van de OR, zegt dat Veerman inmiddels antwoord heeft gegeven op een aantal vragen van de OR. 'We zijn in elk geval weer in gesprek.' Ze acht het niet in het belang van het ziekenhuis om verdere informatie uit de tweede brief te delen met de buitenwereld.

undefined

Meer over