Opus Dei

Monseigneur Eijk is geen lid, laat staan 'hoofd gezinszaken' van Opus Dei (de Volkskrant, 1 september). De berichtgeving over Opus Dei is tendentieus....

De boodschap van Opus Dei is dat iedere gelovige Christus probeert na te volgen op de plaats waar hij of zij staat, midden in de maatschappij. De 'speciale status' van Opus Dei houdt niet in dat deze rechtstreeks onder de paus valt; Opus Dei valt onder de congregatie voor de bisschoppen. De relatie met de plaatselijke bisschoppen is door deze status niet gewijzigd.

Het lidmaatschap van Opus Dei is niet geheim en de kennissenkring van de leden is hiervan op de hoogte. Dat Opus Dei geen ledenlijsten publiceert is niets anders dan het respecteren van de privacy van zijn leden en van de wetgeving dienaangaande.

Meer over