Optimisme over nieuw voorstel EU-begroting

De Europese leiders leken vrijdagavond aan te koersen op een opening in de lange discussie over de begroting van de Europese Unie. Een voorstel van de Duitse bondskanselier Merkel om 13,2 miljard euro meer uit te trekken voor Europa dan het Britse voorzitterschap wil, kon rekenen op de instemming van een grote groep lidstaten....

Toch heerste er nog enige scepsis of de Britse premier Blair kan leven met deze verruiming van het budget. Daarnaast is het de vraag of Blair een deel van zijn automatische korting op de EU-begroting wil opgeven. Blair staat onder grote binnenlandse druk om op dit terrein niet te bewegen. Frankrijk moet daarnaast op termijn een hervorming van de landbouwuitgaven accepteren.

In Brussel heerste vrijdagavond vroeg enig optimisme over de mogelijkheid om een akkoord te bereiken. De Poolse premier Marcinkiewicz stelde dat de partijen ‘significant dichter bij een compromis zijn gekomen’.

Ook de Franse president Chirac toonde zich optimistisch. De Zweedse premier Persson, die in de plannen voor een meerjarenbegroting de grootste verliezer dreigt te worden, hield de boot echter nog af. ‘Ik ben wat pessimistischer.’

Huidig EU-voorzitter Groot-Brittannië stelde woensdag nog voor om de Europese begroting voor de periode van 2007 tot en met 2013 te beperken tot 849 miljard euro. Vooral de Oost-Europese lidstaten zouden het slachtoffer zijn van deze zuinige aanpak, omdat zij minder hulp kunnen krijgen voor achtergebleven regio's.

Merkel stelde vrijdagochtend samen met Chirac en de Spaanse premier Zapatero voor het Europese budget voor dezelfde zeven jaar te verruimen tot zo'n 862 miljard euro. Vooral de Oost-Europese landen zouden daarvan kunnen profiteren.

Naast de discussie over de hoogte van de begroting is er ook een strijd tussen Chirac en Blair over de Britse korting van grofweg twee derde op de EU-begroting, en de landbouwgelden. Blair wil eigenlijk alleen praten over een lagere Britse korting als Frankrijk halverwege de begrotingsperiode de landbouwuitgaven al wil hervormen. In Frankrijk, dat naar verhouding het meest profiteert van de landbouwgelden, ligt dit zeer moeilijk.

Nederland zou als hoogste nettobetaler aan de Europese begroting volgens verwachtingen nog steeds kunnen rekenen op een korting van ongeveer 850 miljoen euro per jaar. Nederland streeft eigenlijk naar een korting van 1 miljard euro, hoewel dat bedrag vrijdag in diplomatieke kringen al minder vaak werd genoemd. ‘We willen gewoon niet langer de grootste nettobetaler zijn’, aldus een diplomatieke bron. In de Britse voorstellen zouden de Zweden dat worden.

Het overleg in Brussel verliep vrijdag vrij chaotisch. Blair zou eigenlijk vrijdagochtend al een nieuw voorstel op tafel leggen, maar in de vooravond was daarvan nog geen sprake. Wel ontving de Britse premier tal van collega's apart in de ‘biechtstoel', onder wie premier Balkenende, die nogmaals aandrong op een stevige korting voor Nederland op de EU-contributie.

Meer over