OPSTEKER

Het zoeken naar de nuance kan gestaakt worden. Hij is terecht, bevindt zich in de Rotterdamse Alexanderpolder en heet Ben Knapen....

'Voor Elsevier maken kranten te weinig winst.'

Nooit geweten - althans nooit gelezen in NRC Handelsblad - dat die passie bij Elsevier ontbreekt. Integendeel. 'Beleggers die vijftien jaar terug 30 duizend gulden investeerden in Elsevier zijn nu miljonair', juichte NRC Handelsblad in januari nog in de laatste poging Pierre Vinken heilig te verklaren.

De verkoop van Dagbladunie zal de krantenwereld drastisch op zijn kop zetten, waardoor gevestigde posities ijlings moeten worden verlaten. Knapen is niet de enige die zich tijdig aanpast. De reactie van de journalistenvakbond NVJ op persfusies was gedurende een lange reeks van jaren een van de schaarse zekerheden in het leven.

Luttele momenten nadat de lokale bladen van Epe en Nunspeet hun samenwerking - 'de redactionele onafhankelijkheid van beide bladen blijft gewaarborgd' - bekend hadden gemaakt, placht de fax al te zoemen. Secretaris Hans Verploeg van de NVJ had het vergeelde velletje tekst weer uit zijn bureau gevist, waarin werd gewaarschuwd tegen de 'aantasting van de pluriformiteit van de pers' en gepleit werd voor een wettelijke persfusieregeling.

De reactie van Verploeg op de verkoop van Dagbladunie was deze week aanvankelijk als vanouds. Maar in één nacht was Verploeg bekeerd. Een fusieregeling heet nu 'een papieren regeling'. Die omwenteling is ingegeven door de vrees dat een fusieregeling de overname van Dagbladunie door VNU in de weg staat. Want bij het nette en vooral rijke uitgeversconcern VNU zitten de NVJ-leden gebeiteld.

De principes van Verploeg zijn goedkoper dan een periodiek.

W. van Praag Segaar

Meer over