OPSTEKER

Het is een hardnekkig misverstand dat een opleiding aan Nijenrode of - beter nog - een verblijf aan een prestigieuze business school in Amerika het beste opstapje is voor een glanzende carrière....

'Conglomeraat van Reaal en SNS in de maak.'

Wie het echt ver wil schoppen, begint als kaderlid bij de vakbond. Wim Kok, de baas van heel Nederland tenslotte, is er het levende bewijs van dat een kritische jeugd niet zelden leidt tot een verzorgde oude dag. Weliswaar is de premier op Nijenrode opgeleid, maar zijn huidige functie heeft hij toch te danken aan zijn jaren als FNV-voorzitter.

Zelfs kaderleden die in hun jeugd met een grote boog om Nijenrode zijn heengelopen, hoeven niet te wanhopen. Neem Wout Tuinenburg, een van de initiatiefnemers bij de vorming van de nieuwste bank-verzekeraar in Nederland. Als bestuurslid van SNS/Reaal mag Wout op de vergaderingen van de Nederlandse Vereniging van Banken aanschuiven bij Jan Kalff van ABN Amro, Herman Wijffels van de Rabo en de vroegere werkgeversvoorzitter Alexander Rinnooy Kan van ING.

Maar vroeger verkeerde Wout Tuinenburg in het gezelschap van illustere klassestrijders als Arie Groenevelt, Herman Bode en Piet Brussel. Samen met dit drietal legde Wout begin 1973 Hoogovens plat. Het was een echte linkse staking. Kernpunt van het conflict was de inkomenspolitiek. De bonden wilden eindelijk ernst maken met een verkleining van de inkomensverschillen.

Dat strijdpunt hebben de bonden al weer jaren geleden van de agenda geschrapt. En zoals iedereen heeft Wout zich aan de moderne tijden aangepast. De vroegere stakingsleider is in twintig jaar opgeklommen tot bestuursvoorzitter van Reaal en bekeerd tot het dogma van de bancassurance. 'Wij zijn een kapitalistisch bedrijf op een kapitalistische markt', erkent Tuinenburg nu.

Hoe zou Herman Bode zich nu voelen, een van de schaarse vakbondstijgers die zich nooit heeft willen aanpassen?

Bode gaat het nog meemaken dat Wout zijn personeel toeroept: 'Willen jullie naar de beurs? Dan gaan we naar de beurs'

W. van Praag Segaar

Meer over