Opstand tegen de langstudeerboete

In het commentaar 'Achterhaalde boete' (O&D, 16 augustus) las ik dat er vele voorbeelden zijn van studenten die buiten hun schuld vertraging oplopen. Eén groep, waartoe ik behoor, heeft hierbij nog nauwelijks aandacht gekregen: de studenten die waren uitgeloot voor de studie van hun keuze en dus zijn begonnen aan een andere studie als tussenoplossing.

Na twee keer te zijn uitgeloot, kon ik eindelijk beginnen aan de studie geneeskunde. Inmiddels ben ik in mijn derde jaar (zonder vertraging) en word ik geconfronteerd met een onverwachte boete. Als ik dit van tevoren had geweten, had ik beter de eerste twee jaar thuis kunnen blijven, in plaats van de studie Biomedische Wetenschappen te volgen als voorbereiding op mijn huidige studie.

Op dit moment hoor ik van mensen die uitgeloot zijn en net hun vwo-diploma hebben gehaald, dat ze maar kiezen voor een jaartje naar het buitenland of vakken vullen in de supermarkt, om straks de langstudeerboete te ontlopen. Slecht voor de motivatie en een schande voor een land dat zich opwerpt als voorloper op het gebied van kennis en innovatie.

Bastiaan Molleman, Amsterdam

derdejaars student geneeskunde

Nog steeds een dagtaak

Zonder te beweren dat de studenten van nu martelaren zijn of dat er geen eigen-schuld-dikke-bult langstudeerders bestaan, wil ik reageren op de brief van Mechteld Feijtel (O&D, 17 augustus).

Voor het gros van de studenten is studeren nog steeds een dagtaak. Verder is het leven sinds de jaren zestig behoorlijk duurder geworden, zonder dat de basisbeurs naar rato is meegegroeid. Hierdoor kunnen veel studenten (vooral als de ouders geen hoge financiele bijdrage kunnen leveren) moeilijk rondkomen zonder bijbaan, zelfs niet als ze maximaal lenen. Natuurlijk heeft de studie van sommigen hieronder te lijden.

En zelfs al zou 3.000 euro in de toekomst voor velen van ons misschien een schijntje zijn, nu is het dat zeer zeker niet. Bovendien is het toekomstige salaris van de student irrelevant, want als de student geen recht meer heeft op studiefinanciering (en dat is bijna altijd het geval als je de langstudeerboete krijgt), is het niet mogelijk zowel het boetegeld als het collegegeld te lenen bij DUO. De student zal dan een groot bedrag zelf bij moeten leggen, nog tíjdens zijn of haar studie, wat betekent dat de student óf zal moeten stoppen met studeren óf nog meer zal moeten werken om het collegegeld te kunnen betalen. De langstudeerboete zal de situatie in veel gevallen dus alleen maar verergeren.

Anna Lamers, Nijmegen

student kunstgeschiedenis

Ontvangen met een boete

De 19-jarige speerwerper Keshorn Walcott die het goud veroverde in Londen is in zijn vaderland Trinidad en Tobago ontvangen met een cheque van 125 duizend euro, een woning van drie ton, een lap grond en een studiebeurs aan de universiteit van Trinidad. Wij hebben Epke Zonderland ontvangen met een langstudeerboete.

Gerda van Dijk, Alkmaar

undefined

Meer over