nieuwsseniorenpartij

Opstand binnen 50Plus: provinciale leiders dreigen vertrouwen op te zeggen in voorzitter Dales

Na een periode van relatieve rust slaat de vlam opnieuw in de pan bij 50Plus. Een groep provinciale voorzitters dreigt het vertrouwen in partijvoorzitter Geert Dales op te zeggen. Steen des aanstoots is onder meer een mogelijke plek voor Dales op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Geert Dales is voorzitter van 50Plus, maar provinciale leiders dreigen nu het vertrouwen in hem op te zeggen.  Beeld Arie Kievit
Geert Dales is voorzitter van 50Plus, maar provinciale leiders dreigen nu het vertrouwen in hem op te zeggen.Beeld Arie Kievit

De ontevreden afdelingsvoorzitters willen dat Dales publiekelijk afstand neemt van het idee van een Haagse kandidatuur, blijkt uit een brief aan de voorzitter die in handen is van de Volkskrant. Het was partijleider Henk Krol die vorige maand in het AD suggereerde dat Dales een aanwinst zou zijn voor de Tweede Kamerfractie. Dat Dales die stap daarna niet uitsloot, heeft geleid tot grote onrust onder actieve 50Plus-leden.

In de brief, waarvan een eerste versie op 25 maart naar Dales is verstuurd, stellen de opstellers een ultimatum voor het opvolgen van hun eisen. Dat ultimatum liep woensdagavond af, maar de groep dissidenten hoopt er nog steeds met Dales uit te komen, zegt de Utrechtse voorzitter Alfons Leerkes, die de brief als enige ondertekende. Volgens Leerkens staat een meerderheid van de provincieleiders achter hem.

De voorzitters maken zich ook ernstige zorgen over het door Dales voorgestelde online stemmen over belangrijke partijzaken. Het landelijk bestuur kwam met dat idee nadat het partijcongres in maart afgelast werd vanwege de coronacrisis.

Sindsdien stemden de leden al één keer via internet (of per brief), en wel over de vraag of er online mag worden gestemd. 95 procent stemde vóór, maar de voorzitters trekken die uitslag in twijfel: zo zouden meerdere leden niet hebben kunnen stemmen, terwijl andere meer dan één stem konden uitbrengen.

Ook zou het bestuur leden onder druk hebben gezet om af te zien van hun kandidatuur voor een interne partijfunctie. De voorzitters beschikken over ‘zeer recente mailwisselingen’ waaruit zou blijken dat Dales ‘ongeoorloofde druk’ heeft uitgeoefend op een kandidaat voor het voorzitterschap van de commissie die de Tweede Kamerlijst samenstelt. Deze kandidaat heeft een kort geding tegen de partij aangespannen.

‘Achterbaks’

Die beschuldigingen laat Dales zich niet welgevallen. In een woedende brief zette hij maandag de tegenaanval in. Het moet afgelopen zijn met ‘het gestook en geruzie van een stel dwarsliggers’ en types ‘met achterbakse manoeuvres’, schrijft Dales. Hij roept de leden op hun afdelingsvoorzitters uit te dagen ‘zich bekend te maken en zich niet te verschuilen in de anonimiteit’. Ook spreekt hij zijn afschuw uit over het ‘tijd- en geldverslindend’ kort geding.

Wat de zaak ingewikkeld maakt, is dat in ieder geval een aanzienlijke minderheid van vijf provinciale voorzitters afstand nam van de brief. Inmiddels heeft Leerkens nog minder medestanders, zegt Dales. ‘Ik tel er drie.’

Dales wijst de beschuldigingen resoluut af: volgens hem is het niet meer dan normaal dat de partij tijdens de coronacrisis digitaal stemt. Dubbele stemmen zouden uit het resultaat zijn gefilterd door een gespecialiseerd bedrijf. Van ongeoorloofde druk op de afgewezen kandidaat zou geen sprake zijn geweest: volgens Dales is deze ‘met een fles wijn erbij’ medegedeeld dat de partij een ander zou voordragen.

Over zijn mogelijke kandidatuur zegt de voorzitter dat ‘het bestuurslidmaatschap en de kandidatuur voor de Tweede Kamer verenigbaar zijn’. Een plek op de lijst is nu echter niet aan de orde, aldus Dales.

Nooit saai bij 50Plus

Henk Krol wordt opnieuw lijsttrekker van ouderenpartij 50Plus, besloot de partij op het laatste congres in december. Krol, die de partij sinds 2012 leidt, zegt dat de tijd rijp is voor regeringsdeelname.

Intriges, een knokpartij en een vertrekkende partijvoorzitter die klaagt dat hij ‘geen mes, maar een hele bestekla’ in zijn rug heeft: twee jaar geleden liepen de gemoederen binnen 50Plus ook al hoog op. Waarom is er zo vaak heibel in de ouderenpartij?

Meer over