Opsporingsdiensten blijven privacyregels negeren

Opsporingsdiensten houden zich nog steeds niet aan de privacyregels voor het opvragen van telecom-klantgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummers, en e-mailadressen.

Novum

De diensten zijn al een paar keer op de vingers getikt, maar de privacyregels worden nog altijd geschonden. Dit meldt de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom.

Niet bevoegd

De beweging baseert zich op een intern onderzoek van het ministerie van Justitie naar het Ciot, het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat opsporingsambtenaren niet altijd bevoegd zijn om het Ciot te raadplegen en dat de rechtmatigheid van de bevragingen niet wordt gecontroleerd.

Verder is de kennis van de wet- en regelgeving onder de maat en blijven opsporingsambtenaren persoonsgebonden toegangscodes onderling uitwisselen, terwijl dit strikt verboden is.

Ingrijpen

Bits of Freedom vindt dat het ministerie van Justitie moet ingrijpen, nu gebleken is dat de opsporingsdiensten nog steeds de privacyregels schenden. De publicatie van het interne rapport komt voor het ministerie op een ongelukkig moment, omdat juist nu wordt onderzocht of de rol van het Ciot kan worden uitgebreid.

Bits of Freedom waarschuwt het ministerie dat eerst de huidige problemen moeten worden opgelost, voordat er van uitbreiding sprake kan zijn. Het interne rapport van het ministerie van Justitie werd onlangs openbaar na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Meer over