Opslag in Rotterdams park omstreden uitvloeisel van bodemsanering 'Bijna schone' grond maakt Kralingers boos

'Schone grond? Het is helemaal geen schone grond, het is licht verontreinigde grond.' F. Zwetsloot schiet uit zijn slof. Hij is kwaad omdat een park voor zijn huis in de Rotterdamse wijk Kralingen moet dienen als opslagterrein voor grond uit de vervuilde Vlinderbuurt....

Van onze verslaggever

Jelle Brandsma

ROTTERDAM

Door het protest van de bewoners is de inrichting van het park als werkgebied uitgesteld. Er wordt alsnog gekeken naar alternatieven.

De bewoners rond het Gashouderpark imiteerden zaterdag de kunstenaar Christo. Het park werd, van boom tot boom, gehuld in zwart plastic tot drie meter hoog. Christo maakte naam door het volledig inpakken van gebouwen zoals een paar weken geleden de Rijksdag, het parlementsgebouw in Berlijn.

De bedoeling van de operatie was alvast een indruk te krijgen van de nabije toekomst. Het park, dat 250 bij 70 meter groot is, zal worden omgeven door een drie meter hoge, betonnen muur. Dit beton moet enigszins aan het zicht worden onttrokken met coniferen en korte populieren.

De grond uit de Vlinderbuurt zal het park in beslag nemen van september dit jaar tot eind 1999. Het terrein ligt op een halve kilometer van de Vlinderbuurt waar begin jaren tachtig een gigantische bodemverontreiniging werd ontdekt.

Terwijl het plastic in de wind wappert, vertelt een van de buurtbewoners welke bomen moeten worden gekapt en welke kunnen blijven staan als er beschermende maatregelen worden genomen. De sfeer is rustig, tot leden van de bewonerswerkgroep van de Vlinderbuurt arriveren. Dan laait de discussie op. Zo meent E. van Straaten van de bewonerswerkgroep dat een aantal andere locaties is bekeken, maar afgekeurd. Hij vindt dat de bewoners rond het Gashouderpark zich te laat melden.

J. van der Windt van GroenLinks houdt een fel betoog en zegt tegen Zwetsloot dat hij en zijn comité de sanering ophouden. 'Na zestien jaar kan er eindelijk gewerkt worden. Als jullie zo doorgaan, moeten zeshonderd gezinnen wachten. Het is niet leuk dat de grond hier moet liggen, maar het is het beste.'

De grond buiten de woonwijk opslaan zou te duur zijn, en de gemeente wil de ritten van de vrachtauto's beperken. Zwetsloot brengt daar tegenin: 'De gemeente Rotterdam kan vuile grond toch niet in een woonwijk laten liggen.'

De bodemsanering in de Vlinderbuurt is de grootste in bewoond gebied in Nederland. Er is 304 miljoen gulden mee gemoeid, en het vervuilde terrein is even groot als zestien voetbalvelden. Veel bewoners moeten hun huis tijdelijk verlaten, en meer dan honderd huizen worden afgebroken.

Er wordt vierhonderdduizend kubieke meter grond afgegraven. De helft daarvan is vuil en wordt weggebracht, en de andere helft, volgens het projectbureau 'schoon of vrijwel schoon', wordt opgeslagen in het park.

Na het graven wordt in het saneringsgebied een laag klei, de grond uit het park en een laag grind aangebracht. In 35 jaar moet alle gif uit de 'vrijwel schone grond' spoelen.

'Het bewonerscomité voert een not-in-my-back-yard-discussie', vindt H. Schrijver, een van de projectleiders van het saneringsbureau. 'Onzin', zegt Zwetsloot. 'Wij willen die grond ook niet bij een ander in de tuin. Het moet opgeslagen worden op een plek waar bewoners er geen last van hebben.'

Volgens Schrijver is het Gashouderpark gekozen om 'onnodige vrachtwagenbewegingen te voorkomen. We slaan de grond op vlak bij de straten die worden schoongemaakt. Zo voorkom je dat je het eerst ver weg moet brengen en later weer moet ophalen. Het Gashouderpark is bij het saneringsgebied getrokken en zou sowieso dienen als werklocatie. De bewoners zijn daarover de afgelopen jaren regelmatig geïnformeerd.'

Meer over