Oppositie eens over bewind na val Saddam

De Iraakse oppositie heeft dinsdag in Londen een akkoord bereikt over de politieke principes voor een twee jaar durende overgangsperiode na de val van Saddam Hussein....

Van onze correspondent Peter de Waard

Op het laatste moment werd besloten nog eens vijftien leden toe te voegen aan de zogenoemde coördinatiecommissie die op naleving van deze principes moet toezien. Hierdoor bestaat de commissie uit liefst 65 leden. Niettemin was er nog ontevredenheid. Vijf religieuze groeperingen - shi'itische splinters - verlieten voortijdig de conferentie, omdat zij zich ondervertegenwoordigd voelden.

In een van de verklaringen is vastgelegd dat na de omverwerping van het bewind van Saddam een uit drie leden bestaande 'soevereiniteitsraad' het gezag in Irak zal gaan uitoefenen. Het recht op zelfbeschikking van de Koerden wordt erkend en die zal het best in een federale staat vorm kunnen krijgen. Afgesproken is ook dat een referendum zal worden gehouden over herstel van de monarchie. Verder zullen 49 machthebbers in Bagdad, onder wie Saddam Hussein en zijn twee zonen, na een machtsovername worden berecht.

De grote partijen waren niet onder de indruk van de kritiek van de vijf religieuze groeperingen. 'We hebben er alles aan gedaan zoveel mogelijk groeperingen in de commissie op te nemen. Maar we zijn een democratische beweging en dan heeft iedereen het recht om het met bepaalde besluiten niet eens te zijn. Bijna 99 procent van de leden was het er wel eens', aldus Nabil al-Moussawi van het overkoepelende Iraakse Nationale Congres (INC) op de persconferentie na afloop. Hij benadrukte dat Irak in de toekomst bestuurd moet worden door politieke partijen en niet door sektarische groeperingen.

De meeste zetels in de commissie gaan naar de Shi'itische Opperste Raad van de Islamitische Revolutie (Sciri) en Koerdische groeperingen. Zo'n 60 procent van de Iraakse bevolking bestaat uit shi'ieten. De sunnieten, die al decennialang de dienst uitmaken in het land, klaagden dat hun stemmen tijdens de conferentie onvoldoende gehoord waren.

De vijf islamitische partijen die de conferentie voortijdig verlieten, waren overigens allemaal shi'itische partijtjes die vinden dat de Sciri te veel macht heeft. 'Dit is een andere dictatuur die wij verwerpen', zei Jamil al-Wakil in de wandelgangen van het Hilton Metropole Hotel, waar de conferentie werd gehouden.

Terwijl de conferentie van de Iraakse oppositie plaatsvond, liet het Britse ministerie van Defensie weten dat Groot-Brittannië zich voorbereidt op een mogelijke oorlog met Irak. Defensieambtenaren zeiden gisteren dat voorbereidingen op een campagne waren begonnen en dat schepen werden gehuurd om troepen naar de Golf te brengen. Maar een woordvoerder van het ministerie benadrukte dat het slechts om 'plannen voor onvoorziene gebeurtenissen' ging.

Hij verklaarde verder dat in verhoogd tempo bestellingen zijn gedaan voor woestijnuitrustingen voor soldaten. De hitte in de woestijn zal volgens Britse ambtenaren geen beletsel zijn voor de VS om in de zomer een oorlog tegen Irak te voeren.

Meer over