'Oppassen dat het niet bij mooie woorden blijft'

Vandaag staakt Pavem, de commissie voor integratie van allochtone vrouwen, haar werkzaamheden. Prinses Maxima c. s. heeft goed werk verricht, is de mening....

Vandaag komt er een einde aan een van de deeltijdbanen van prinses Máxima. In de afgelopen twee jaar werkte zij een dag per week voor Pavem, de commissie die de integratie van allochtone vrouwen moest bevorderen. Gemengde gevoelens resteren bij de laatste officiële bijeenkomst van de commissie vanochtend in Den Haag.

Die twijfel geldt niet de inzet van Máxima. 'Mede door de prinses staat de participatie van allochtone vrouwen op de kaart', zegt de PvdA'er Aboutaleb, wethouder van sociale zaken in Amsterdam. 'Door de prinses hebben wij zeventig extra vrijwilligers voor taalles gekregen', stelt zijn collega Heijnen (PvdA) in Den Haag. 'Iedereen vindt dat ook allochtonen het Nederlands machtig moeten zijn. Máxima heeft daarbij een voorbeeldfunctie gehad', meent de CDA'er Geluk, wethouder van integratie in Rotterdam.

De afgelopen twee jaar heeft de commissie-Pavem (kort voor Participatie Vrouwen uit Etnische Minderheden) de dertig grootste gemeenten benaderd met plannen voor taalcursussen, stageplaatsen en banen voor allochtone vrouwen. Het idee is dat door de educatie van moeders hele gezinnen zullen profiteren.

De wethouders zijn overwegend positief. Heijnen (Den Haag) voelde zich door de kennis en inzet van Máxima en Pavem-voorzitter Rosenmöller gedwongen jaarlijks honderdduizend euro aan taalles door vrijwilligers bij te dragen. 'De commissie heeft het idee dat als je taalles koestert, de vrouwen vanzelf wel komen.'

Deze optimistische houding verhoudt zich volgens hem slecht met het beleid van minister Verdonk voor Integratie. Die legt alle 'oudkomers' verplicht inburgering op, maar de meesten zullen dat zelf moeten betalen. 'Er zit spanning tussen Verdonk en Pavem', constateert Heijnen. 'De commissie had het in deze samenstelling niet langer kunnen volhouden.'

Zijn collega in Rotterdam, Geluk, heeft mede door toedoen van de commissie een taalplan opgesteld voor de 25 duizend allochtone vrouwen die de havenstad rijk is. Daarnaast zijn er enkele honderden stageplekken geregeld. Ook Spekman (PvdA), wethouder van sociale zaken in Utrecht, is positief. 'De commissie is goed in het nemen van initiatieven.'

Maar daar houdt de lof op. In de vier grootste gemeenten is zorg over het vervolg op de commissie-Pavem. Of liever: het gebrek daaraan. 'Het kabinet heeft jarenlang geen geld over gehad voor inburgering. Utrecht steekt er zelf geld in. Dat willen we blijven doen, maar van het rijk is een aanzienlijke bijdrage nodig. Vrijwilligers bereiken nooit het niveau van echte taalles. Wij hebben daarvoor niets voor niets scholen', aldus Spekman.

Ook de Amsterdamse wethouder Aboutaleb windt zich op over de financiële steun van Verdonk. 'Wij regelen als gemeente 56 miljoen euro voor de integratie van allochtonen. Verdonk heeft voor heel Nederland 45 miljoen beschikbaar.' Aboutaleb had gehoopt dat de commissie-Pavem bij het kabinet 'een gevoel van urgentie zou kweken' en dus extra middelen zou loskrijgen.

De wethouders zijn niet de enige critici. 'Ik ben zo bang dat het bij papieren beleid blijft', zegt ook het Tweede Kamerlid Azough van GroenLinks. 'Het is een mooi streven, maar het moet niet bij mooie woorden blijven. Als Verdonk geen extra geld uittrekt, zijn het loze adviezen. De commissie moet oppassen dat ze niet als schaamlap wordt gebruikt voor de bezuinigingen van Verdonk.'

Ze is teleurgesteld dat Pavem maar 2500 vrouwen aan werk heeft geholpen. 'Toen Pavem werd ingesteld, hadden ze het over negenduizend vrouwen die in de startblokken stonden.'

Meer over