Opnieuw conflict tussen VVCS en ProProf

De spelersvakbonden VVCS en de Unie ProProf zijn opnieuw met elkaar in conflict gekomen. Dit keer gaat het over de verdeling van de werkgeversbijdrage van 250.000 gulden die in de CAO voor contractspelers is vastgelegd....

Volgens voorzitter Theo van Seggelen heeft de VVCS recht op het grootste deel, omdat zijn bond meer leden (ruim 800) heeft dan ProProf (ongeveer 200). 'In andere bedrijfstakken wordt bij een verdeelsleutel ook gekeken naar het aantal leden.'

De 36 profclubs, verenigd in de FBO, hebben tijdens de CAO-onderhandelingen met Unie ProProf overeenstemming bereikt over een bijdrage van 250.000 gulden. De VVCS was niet bij de gesprekken aanwezig, omdat Van Seggelen herhaaldelijk liet weten dat hij niets met 'een makelaarsclubje' te maken wilde hebben.

Uiteindelijk sloten de VVCS en ProProf toch gezamenlijk met de FBO een CAO af. 'Wij zijn geen partij in deze kwestie', aldus FBO-directeur Slager. 'Met ProProf is er een akkoord en later toonde ProProf zich bereid de VVCS toch erbij te betrekken. Deze drie partijen hebben de CAO ondertekend. Zij moeten onderling maar uitvechten hoe ze het geld verdelen.'

Unie ProProf-voorzitter Teeuwen zegt dat de VVCS absoluut niet meer krijgt dan de helft. 'Het is heel simpel: wij hebben al het werk gedaan en ervoor gezorgd dat er nu een CAO is. Dus waarom zouden we de VVCS meer moeten geven? Ze wilden toch niets met ons te maken hebben. Dan komt er geen andere verdeelsleutel.'

Meer over