Opmars pinpas leidt tot nieuwe reorganisatie bij postkantoren

Postkantoren BV, de gezamenlijke dochter van de Postbank en KPN, gaat de komende vijf jaar nog eens 399 eigen kantoren afstoten....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De postkantoren worden omgezet in agentschappen of 'Postkantoor-Winkels', vestigingen volgens een nieuwe franchise-formule. Bij de sanering gaan 275 arbeidsplaatsen verloren.

Postkantoren BV zal aan het eind van dit jaar nog 771 eigen vestigingen hebben. Nu al zijn er in Nederland een kleine honderd Postkantoor-Winkels. Dit zijn franchise-bedrijven waar behalve de gewone postkantoor-diensten ook min of meer verwante artikelen te koop zijn als lectuur, ansichtkaarten en eventueel tabak. Als ook de traditionele agentschappen worden meegeteld, komt het totaal aantal postkantoren op 2200.

De directie van Postkantoren BV heeft de 6200 medewerkers dinsdag van de nieuwe ingreep op de hoogte gebracht. De ondernemingsraad moet de plannen nog goedkeuren.

Door de sanering gaan bij Postkantoren BV 925 arbeidsplaatsen verloren. Hiervan moeten er 650 over gaan naar postagentschappen en franchise-ondernemingen.

Het verlies van 275 banen moet worden opgevangen door natuurlijk verloop en arbeidstijdverkorting. Met de vakbonden wordt in september gesproken over een sociaal plan, aldus CFO-bestuurder A. Lohman. Voor de CFO weegt zwaar dat de werknemers er niet op achteruit mogen gaan. Daarbij wijst de bond er onder meer op dat Postkantoren BV een goede pensioenvoorziening heeft.

De eind 1992 door de Postbank en de toenmalige PTT opgerichte dochter Postkantoren is al geruime tijd bezig het aantal eigen vestigingen terug te brengen. Doordat steeds meer klanten geld 'uit de muur' halen en hun boodschappen elektronisch betalen met een pinpas, krijgen de postkantoren steeds minder werk. Nu al wordt 70 procent van de geldopnames via de Giromaat gedaan.

Postkantoren BV verwacht dat deze trend, waarbij in Nederland steeds minder contant geld in omloop is, zich de komende jaren nog zal voortzetten. De organisatie wil niettemin het aantal postkantoren handhaven op de huidige 2200. Om dat netwerk landelijk dekkend, fijnmazig én rendabel te houden, moet de organisatie steeds meer eigen kantoren afstoten. Postkantoren BV ziet het liefst dat hun plaats wordt ingenomen door franchise-vestigingen omdat die werken met een 'herkenbare en eenduidige' formule.

In een enkel geval komt in de plaats van een agentschap een geldautomaat, niet alleen van de Postbank maar ook van zusterbedrijf ING.

De reorganisatie van Postkantoren BV stuitte de afgelopen jaren bij verschillende partijen op weerstand. Bij de eerste ronde van inkrimping, die in 1989 begon, zijn in totaal 330 vestigingen verdwenen. De Consumentenbond heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Het omzetten van postagentschappen in franchise-ondernemingen leidde daarna tot boze reacties van MKB-Nederland, de organisatie van het midden- en kleinbedrijf.

MKB-Nederland vond begin dit jaar dat Postkantoren BV zijn monopoliepositie op het gebied van postdiensten misbruikte door ondernemers met een traditioneel agentschap onder druk te zetten. Postkantoren BV zou hen dwingen zich aan te sluiten bij de nieuwe franchise-formule; wie weigerde - omdat hij de vrijheid wilde behouden zelf zijn leveranciers uit te kiezen - kreeg volgens het MKB te horen dat het agentschap op termijn gesloten zou worden.

Meer over