Opiniepeilers geven PRDV weinig kans

De kans is klein dat Peter R. de Vries politiek Den Haag gaat opschudden. Vandaag moet 41 procent van de volwassen Nederlanders zich uitspreken voor een politieke loopbaan van de misdaadverslaggever....

TNS NIPO sluit vanmiddag om twee uur de laatste peiling af, waarin wordtgevraagd of Peter R. de Vries een aanwinst is voor de politiek en daaromnaar Den Haag moet. Vorige week stond de teller op 28 procent. TNSNIPO-onderzoeker Remco Frerichs noemt het 'niet waarschijnlijk' dat dekloof van 13 procent wordt overbrugd.

De Hond verwacht dat De Vries nog een sprong zal maken, omdat de groep'weet-niet'-stemmers zal slinken. Maar om op 41 procent te komen, zal dehelft van de meninglozen van vorige week nu wél gecharmeerd moeten zijnvan De Vries. Dat zal niet gebeuren, denkt De Hond. Hij verwacht dat DeVries 'ergens in de 30 procent' uitkomt. De kwestie rond de AIVD-disketteszal De Vries niet redden, verwacht de opiniepeiler.

Meer over