Opheldering

De Nederlandse journalist Sander Thoenes werd in september 1999 in Oost-Timor vermoord, vermoedelijk door Indonesische militairen. Minister Van Aartsen wil dat 'Indonesië eindelijk eens begint met de rechtzaak tegen de verdachten van deze moord' en zal dan ook om opheldering vragen bij zijn Indonesische collega Wirajuda....

Ik ben als waarnemer in Oost-Timor getuige geweest van het geweld en de grove intimidaties door Indonesische militairen. Terug in Nederland las ik in de Volkskrant van 10 september 1999 dat Van Aartsen stelde dat de berichten van de journalisten en waarnemers 'te veel soap bevatten'. In dat bericht klaagde hij ook dat 'politici vaak te snel reageren op steeds haastiger door de media gepresenteerde nieuwsfeiten'.

De Indonesische invasie in Oost Timor kostte 200 duizend Oosttimorezen het leven. Gedurende 24 jaar heeft het Indonesische leger schaamteloos kunnen huishouden, terwijl Nederland zich evenzo schaamteloos ontwikkelde tot een van grootste wapenleveranciers van datzelfde leger. Wie regelmatig de krant leest, kan weten dat de militairen en milities die in 1999 de hoofdrol speelden bij de totale verwoesting van Oost-Timor op dit moment door Indonesië als helden worden behandeld.

Haastige spoed is inderdaad zelden goed, maar dat Van Aartsen drie jaar na de moord op een Nedelandse journalist zich eindelijk begint af te vragen of Indonesië wel serieus bereid is om mee te werken aan het onderzoek, maakt hem mijns inziens de hoofdrolspeler in de Nederlandse soap over onze handelsbelangen.

Meer over