Opgepast voor verzet Oranjes

Charles Verstraete drukt het krachtig uit als hij het over de monarchie heeft (Geachte redactie, 3 juni); die is naar zijn mening ‘overbodig, feodaal, achterhaald en ondemocratisch’....

Evert Dekker en Delft

Maar niet getreurd, de ergste uitwassen van het huidige systeem, namelijk het ondemocratische karakter, kunnen we afschaffen als we nu kiezen voor het het Scandinavische model: een ceremoniële monarchie. Als Beatrix aftreedt, wordt Willem-Alexander gewoon een ceremonieel monarch. Het schijnt dat hij daar zelf niet veel voor voelt; maar hij gaat daar niet over. Het is aan de volksvertegenwoordiging daarover te beslissen. En omdat ‘de politiek’ nogal omzichtig reageert als het over de monarchie gaat, zal het tijd kosten dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen. We zouden na de komende verkiezingen kunnen beginnen een brede commissie uit de volksvertegenwoordiging samen te stellen die opdracht krijgt een voorstel voor een ceremoniële monarchie op te stellen. Bedenk wel: er is haast geboden, want er zal oranjekleurig verzet zijn.

Dit vraagt ook om een Grondwetswijziging, dus trek maar enige jaren uit. Bedenk ook: als we nu niets doen, bestijgt Willem-Alexander over een paar jaar gewoon een ‘achterhaalde, ondemocratische’ (zie Verstraete) troon.

Meer over