Openbaar ministerie versus geleerd adviseur

Arnold Heertje moet getuigen over zijn rol als tipgever in Operatie Clickfonds. Volgens de oud-hoogleraar heeft officier van justitie Henk de Graaff zijn woorden verdraaid....

Van onze verslaggevers Jan Meeus Joost Ramaer

Een verklaring van een anonieme tipgever - categorie A-3 - over handel met voorkennis en front;runnen was in de zomer van 1997 een belangrijk bewijsmiddel om het Clickfonds-onderzoek te starten naar financiële fraude.

Publicaties over de identiteit van die anonieme tipgever - de emeritus hoogleraar economie Arnold Heertje - zorgden voor de nodige opwinding. Hoogleraren zijn immers zelden justitie-informanten.

De opwinding nam toe toen Heertje vorig jaar afstand nam van het ambtshalve opgemaakte gespreksverslag van De Graaff, neergelegd in een getuigenverklaring bij de onderzoeksrechter. 'Ik kan mij niet voorstellen dat uitsluitend op basis van mijn mededelingen is overgegaan tot huiszoeking', aldus Heertje. 'Ik heb daarvoor met teveel reserve gesproken.'

Toch zijn de woorden van tipgever Heertje de basis voor het onderzoek naar frontrunning, het meeliften voor eigen rekening op een in gang gezette gunstige koersontwikkeling, door ex-directeur Ad van der R. van Leemhuis & Van Loon en Adri S., oprichter van Strating Effecten. Voor die zaken is de verklaring van Heertje van cruciaal belang.

Fraude-officier De Graaff, de regisseur van Operatie Clickfonds, moet met het verhoor van Heertje zijn ambtsedig opgemaakte verklaring uit 1997 redden. Lukt dat niet, dan kan hij de geloofwaardigheid van Heertje ter discussie stellen. Met als nadeel dat ook de verdachten de bruikbaarheid van de tipgever zullen betwisten.

Dat kan de positie van justitie verzwakken.

De problemen worden nog groter als Heertje voet bij stuk houdt. Dat leidt tot grote twijfel over het gespreksverslag dat De Graaff opmaakte. En twijfel aan zijn integriteit kan een officier van justitie niet gebruiken.

In een zeer uitgebreid pleidooi ging advocaat J. Pen van Leemhuis & Van Loon BV woensdag in op de werkwijze van De Graaff. Kort samengevat concludeerde Pen dat De Graaff gedurende het onderzoek de feiten op zijn minst verdraaid en oncontroleerbaar heeft voorgesteld. Daarmee heeft de officier, volgens Pen, autoriteiten - van de minister van Financiën tot en met onderzoeksrechter F. Salomon en De Nederlandsche Bank- misleid over de strafbare feiten die door Leemhuis & Van Loon zouden zijn gepleegd.

Het feitelijke karakter van Pens betoog vraagt om een stevig weerwoord van De Graaff. Als dat uitblijft, zou de rechter door zich uit te spreken de kern van Operatie Clickfonds naar de prullenbak kunnen verwijzen voordat Heertje is gehoord.

Meer over