Op weg naar de winst, maar niet sterk genoeg

De internationale bridge-elite was afgelopen weekeinde verzameld in het White House Team Tournament in Amsterdam. Twee Nederlandse viertallen kwamen in het veld met zestien teams uit veertien verschillende landen uitstekend voor de dag....

Westra-Ramondt en Nab-Paulissen, die het evenement vorig jaarwonnen, en Team Oranje met Bertens-Bakkeren en Muller-De Wijs,de Europese kampioenen van 2005, kwamen elkaar tegen in de halvefinale. Een spannende partij, waarin goed bridge werd afgewisseldmet onbegrijpelijke missers.

Na 22 spellen stonden de teams op gelijke hoogte (56-56). Eencreatieve maar speculatieve actie volgde, die niet het gewensteeffect had, waardoor Team Oranje won. Zo kwam een droomfinaletegen Lavazza (It), met wereldkampioenen Bochi-Duboin, tot stand.

Nederland kwam op het tweede spel wel aan de leiding door eenperfect geboden klein slem in ruiten, maar verder was Italië testerk. Nederland lijkt bij de beklimming van de wereldtop op degoede weg, maar de Italianen zijn nog steeds een maat te groot.

In diagram 1 leek team Westra op weg naar winst in eenhoog-competitief spel maar stond na afloop met lege handen.

Zie diagram 1

Na de Multi-2 kwam de schoppenfit van noord-zuid snel bovenwater. Oost-west deden het uitstekend door de ijskoude 4 met5 uit te nemen. Noord-zuid lieten zich niet verleiden tot 5voor één down met het verlies van een hartenslag en twee slagenin ruiten.

Noord, Westra, kwam tegen 5 uit met de singleton 10 voorA in west. De leider speelde troef, gedoken door noord, voorH in oost. Op V gooide zuid, Ramondt, H bij. Noord namA en speelde onder A een kleine schoppen voor V in zuidwaarna de hartenintroever volgde. De leider verloor nog eenruitenslag voor twee down.

Op de andere tafel opende zuid met een transfer 2, eenzwakke twee in schoppen.

West volgde met 2, de kleur van de tegenpartij, alsinformatiedoublet. Noord, Bertens, verhoogde direct naar 4 enliet zich ook na 5 met 5 niet onbetuigd. Niet onlogisch:met een zes-vijf fit schoppen was een verdedigende slag inschoppen tegen 5 onwaarschijnlijk en kon 5 er gemakkelijkin zitten.

Het redbod van 5, in theorie foutief, pakte wonderwel uit.Oost kwam tegen 5-gedoubleerd uit met harten voor B in westdie V doorspeelde, getroefd in noord. De leider stak over naarH en vervolgde met een kleine ruiten van H73. West viel uitzijn rol en stapte op met A waardoor de verliezers in ruitentot één werden beperkt en 5 was gemaakt. In plaats van eenverlies van negen imps (twee keer -200) won Team Oranje er twaalf(+850-200). In diagram hadden twee leiders een fijne neus voorhet winnende afspel.

Zie diagram 2

Een gecontroleerd biedverloop naar 6, afhankelijk van desnit op H, die echter verkeerd zat voor noord-zuid. West kwamuit met de singleton 9 voor A in noord. Meestal volgdeschoppen naar V. West won H en ging in troef van slag; oostmaakte altijd een ruitenslag voor één down.

Twee leiders leken met glazen kaarten te spelen. Na Avolgde schoppen naar A. Daarna A, H (uit noord 3 weg)en een harten getroefd. A, H (uit zuid twee ruiten weg) eneen klaveren getroefd. De laatste harten uit zuid in de dummygetroefd en de laatste klaveren uit noord in zuid getroefd.

In zowel noord als zuid bleven twee schoppen en een ruitenover. In schoppen van slag naar H in west die klaveren dan welharten in de dubbele renonce moest spelen waarop deruitenverliezer verdween voor een wonderbaarlijke oplossing.

Meer over