Op het werk (33)

Je kunt je afvragen of er ingrijpender ontwikkelingen zijn geweest dan de intrede van de computer, als het gaat om het beïnvloeden van de taal op de werkplek....

In computertaal staat de letter K voor kilobyte, duizend bits. Frans la Poutré uit Bathmen schrijft: 'Opvallend jargon waar ik laatst tegenaan liep, is het te pas en te onpas gebruiken van de letter K. Voor een bepaalde klus is een bedrag van veertig K begroot (f 40.000), of: het aantal abonnees nadert de vijftien K (15.000). Het probleem dat computers op 1 januari 2000 in de war raken doordat ze met een tweecijferige jaaraanduiding werken, staat al bekend als het Y2K-syndroom.'

Renate Meijer stuurt 'een paar kreten uit de IT-business' (IT betekent informatietechnologie, hebben wij ons laten uitleggen).

aanharken: een computerprogramma van fouten ontdoen

afschieten: een programma onderbreken

DOS-orgel: een pc ('meestal voorzien van Windblows, of Windblows NT, afkorting van Not There, Never Try of No Thanks')

druppelen: het langzaam binnenkomen van gegevens

een schop geven: een programma een opdracht geven

pleisters: slecht doordachte oplossingen die de oorzaak van fouten niet verhelpen, maar verhullen

lekken: geheugen claimen, maar niet vrijgeven

rammelen: het geluid dat een harde schijf voortbrengt

reutelen: idem

RTFM: Read The Fucking Manual

spaghetti: ongestructureerd programma

touwtje: dataverbinding tussen twee computers

En dan zijn er nog wat woorden waar we eigenlijk niet zo goed raad mee weten, zoals braakpunt ('afgeleid van het Engelse breakpoint: punt waarop in een debugger het programma onderbroken wordt, waarna men de inhoud van een variabele kan inspecteren').

Over klanten die een verkeerde versie van de software gebruiken, wordt gezegd: 'Ze denken dat ze de ESA zijn' (naar aanleiding van de crash van de Ariane V-raket). Wat nog vaker voorkomt, is dat een klant iets wil waarvoor het programma geen gegevens heeft. 'We wachten op de telepathie-toolkit', krijgt die te horen.

Frans Tijssen, werkzaam bij een bedrijf voor datacommunicatie, schrijft: 'Ook in het gewone spraakgebruik, ja, zelfs tijdens de gezamenlijke lunch blijven we computertermen gebruiken.' Vandaar dat je daar op kantoor niet alleen een floppy kunt formatteren ('voor gebruik geschikt maken'), maar ook een boterham - wat dan betekent dat je er boter op smeert.

Ander voorbeeld: shareable flaggen ('voor gebruik door meerdere systemen beschikbaar maken'), wat ook kan gebeuren met pindakaas ('de pot zo neerzetten dat iedereen erbij kan'). En tot slot: bad sectors ('onbruikbare gedeelten op floppy of schijf'). Die kaas heeft een hoop bad sectors betekent: 'Er zitten veel gaten in de kaas.'

Meer taal van de werkvloer is nog steeds van harte welkom bij: Dag in Dag uit, postbus 1002, 1000 BA Amsterdam. Faxen kan ook: 020-5626289.

Meer over