Op 11/9 vierde Bin Laden de Grote Bruiloft

De aanslagen in de VS moesten het begin van een islamitisch wereldrijk inluiden. Dat bleef uit. Moslims kwamen niet in opstand....

De stemming bij Osama bin Laden en Al Qa’ida was feestelijk, op 11 september 2001. De dag waarop de aanslagen in de VS zouden plaatsvinden, stond bij het terreurnetwerk bekend onder de codenaam Grote Bruiloft. Bin Laden was niet lang daarvoor gehuwd met een 15-jarig Jemenitisch meisje. Het huwelijk was een van de schaarse momenten waarop Bin Laden het zijn volgelingen toestond feest te vieren.

De Al Qa’ida-leider zelf gaf niets om dit soort wereldse feesten, maar voor Bin Laden en Al Qa’ida had de Grote Bruiloft een speciale betekenis, het was het feest van de zoete dood. Want voor een zelfmoordterrorist is de dag waarop hij als martelaar sterft zijn huwelijksdag. Dan ontmoet hij de maagden in het Paradijs. Dat hield Bin Laden de zelfmoordterroristen van 11/9 ook voor.

Niet lang voor de Grote Bruiloft had Bin Laden een videoband opgenomen die bij een van de zelfmoordterroristen in Hamburg is gevonden. ‘De gelovigen weten dat het uur van hun dood niet kan worden uitgesteld’, zegt hij op de band. Om daarna een vers uit de Koran te reciteren: ‘Waar jullie ook zijn, de dood zal jullie bereiken, ook in de hoge toren’, een verwijzing naar het WTC.

Bin Laden bevond zich de dag van de aanslag in de bergen bij Khost, bij de Pakistaanse grens. De schotel om satellietsignalen op te vangen werkte niet, en uiteindelijk stemde een Al Qa’ida-lid af op de Arabische zender van de BBC, waar het programma werd onderbroken door het nieuws dat een vliegtuig in een van de WTC-torens was gevlogen. De jihadstrijders barstten in vreugde uit. Bin Laden zei hen nog even te wachten. Hij stak drie vingers op. Er kwam nog meer.

Al Qa’ida in Afghanistan jubelde aanvankelijk. Fase één van het oorlogsplan was gelukt, de ‘logge olifant’, zoals de VS werden genoemd, was wakker geschud. Daardoor zou een tweede olifant, de moslimgemeenschap (umma), op zijn beurt uit zijn sluimer moeten ontwaken, fase twee. In die fase zouden de ‘winden van het geloof’ aanwakkeren en moslims zouden wereldwijd de strijd aanvangen tegen de kruisvaarders en joden die de bloei van de islam tegenhielden en Afghanistan aanvielen. Een nieuw kalifaat, fase drie, zou daarna over de wereld heersen.

Maar waar bleven fase twee en drie? Het bleef oorverdovend stil.

Het taaie netwerk paste de organisatie aan. Centralisering van besluiten en decentralisering van uitvoering, werd de nieuwe filosofie. Een raad met Bin Laden aan het hoofd neemt beslissingen en geeft doelen aan. De uitwerking is lokaal, zie de aanslagen in Casablanca, Madrid en Londen.

Ook de strategie werd aangepast. In een document uit 2005 van Ibrahim Makkawi, de militair strateeg van de organisatie, staat wat voor 2020 moet worden bereikt. Hoofddoel is het uitputten van de VS, die Bin Laden een geschenk uit de hemel gaven door Irak binnen te vallen. De onvindbare Bin Laden kan de jihad nu via Irak verspreiden en werkt aan uitbreiding in wat hij de ‘Driehoek van Verschrikking’ noemt, een gebied dat zich van Afghanistan via Irak en Syrië uitstrekt tot en met Zuid-Turkije. Van hieruit zullen de ‘winden van het geloof’ opsteken. Daar wil hij de VS uitputten. Lukt dat, dan volgt het kalifaat, waarna islamitische legers alle ongelovigen zullen doden. Aan martelaarsbruiloften zal geen gebrek zijn.

Meer over