Oostenrijkers pleiten voor hervorming kerk

Een half miljoen Oostenrijkers heeft zijn handtekening gezet onder een petitie waarin voor vergaande veranderingen in de katholieke kerk wordt gepleit, zoals het recht voor priesters om te trouwen en het toelaten van vrouwen tot het ambt....

AP

WENEN

Van de acht miljoen Oostenrijkers noemt zes miljoen zich katholiek, maar van hen gaat slechts 1,2 miljoen regelmatig naar de kerk.

De petitie werd rondgestuurd vlak na het schandaal rond kardinaal Groer, die ervan werd beschuldigd ontucht te hebben gepleegd met seminariestudenten. Groer is afgetreden als hoofd van de nationale bisschoppenconferentie.

De petitie heeft de kloof vergroot tussen conservatieven en vooruitstrevenden. Een aantal bisschoppen heeft gezegd dat het grote aantal hervormingsgezinde katholieken serieus genomen moet worden. Maar bisschop Krenn, een conservatief, noemde de petitie onzin.

Meer over