Oorlogsverklaring

HET RAPPORT van de AWT, de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, is een regelrechte oorlogsverklaring aan de algemene universiteiten....

De studie is meteen op Internet gezet en kan door iedereen worden gelezen. Die stap verdient in ieder geval lof en navolging.

Het rapport is verfrissend duidelijk. De conclusies zijn gemakkelijk samen te vatten: de aantallen studenten in de exacte vakken zullen in de toekomst net zo laag blijven als ze nu zijn. En aangezien de universiteiten zijn uitgerust voor het opleiden van minstens twee keer zoveel studenten als er nu zijn, moet die universitaire opleidingscapaciteit maar worden gehalveerd.

Die vermindering kan volgens de adviesraad geheel voor rekening komen van de desbetreffende zes algemene universiteiten. De technische universiteiten kunnen buiten schot blijven. Tijdens de beoogde krimp-operatie dient ook nog een gedeelte van het geld dat die algemene universiteiten besteden aan wetenschappelijk onderzoek, te worden overgeheveld naar de technische universiteiten.

Ik vraag me af hoe zo'n ongenuanceerd rapport, vol met demagogische trucs, in het poldermodel tot stand kan komen. Een nadere bestudering van de samenstelling van de raad geeft meteen het antwoord.

Geen enkele van de aangevallen faculteiten is vertegenwoordigd in de AWT, de technische universiteiten en het bedrijfsleven des te beter. Geen enkele hoogleraar wiskunde, sterrenkunde, natuurkunde of scheikunde van een algemene universiteit heeft mee mogen praten. Met zo'n ongebalanceerde samenstelling is de uitkomst voorspelbaar.

De voorzitter van de raad, prof. dr. ir. B. P. Th. Veltman, is rector magnificus geweest van de Technische Universiteit Delft en voorzitter van het college van bestuur van de (technische) Universiteit Twente. Die twee instellingen zullen hem het rapport zeker in dank afnemen.

De minister van Onderwijs had echter een heel ander advies gevraagd dan hij heeft gekregen. Het advies had namelijk moeten voortbouwen op het eerder uitgebrachte Verruijt-rapport. Van voortbouwen is geen sprake, want het rapport Verruijt wordt volledig onderuit gehaald.

Ook zou de adviesraad dienen aan te geven welke maatregelen nodig zijn om de aantallen studenten in de exacte faculteiten te doen toenemen. Over deze vraag heb ik geen adviezen kunnen lezen in het rapport.

Van de algemene universiteiten wordt in het rapport een zeer negatief beeld geschetst. De studentenaantallen van deze universiteiten worden in alle detail gepresenteerd. De studentenaantallen van de afzonderlijke technische universiteiten worden nergens genoemd.

Het rapport geeft toe dat, vergeleken met de technische universiteiten, de algemene universiteiten superieur zijn in wetenschappelijk onderzoek. In plaats van dit te prijzen, wordt het echter tegen ze gebruikt. De verdeling van de onderzoeksgelden zou in het nadeel van de technische universiteiten zijn. Ach, die ingenieurs toch, die willen blijkbaar ook wel eens leren hoe je dat moet doen: iets wetenschappelijk onderzoeken.

Het rapport staat verder vol met schimpscheuten naar de natuurkunde en vooral naar het Europese samenwerkingsverband CERN. Een topman van het Amerikaanse concern Hewlett Packard verklaarde onlangs dat een van de belangrijkste uitvindingen van deze eeuw ongetwijfeld het World Wide Web is. Ook de AWT profiteert graag van het web. En dat web is helemaal gratis voor ze uitgevonden door de natuurkundigen van CERN.

Meer over