Oorlog aan de Amstel

Sinds de SP werd gekozen in de Amsterdamse deelraad Zuideramstel is er heibel aan de raadstafel. Raadsleden en ambtenaren zijn soms de wanhoop nabij....

‘In het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel is een misselijk makende leugenaar van de PvdA aan het bewind. Hij verkwanselt prachtige gemeentelijke bouwlocaties voor oudere mensen aan onder meer de machtige speculant, ING-bank, die er onbetaalbare yuppenappartementen gaat neerzetten om zodoende de zakken te kunnen vullen.’

‘De man van de PvdA die altijd mooie praatjes verkoopt, maar in werkelijkheid de inwoners van zijn stadsdeel de pest laat krijgen – zie bijvoorbeeld zijn op het nippertje verhinderde voornemen om bijna honderd sociale woningen te slopen - strooit met miljoenendouceurtjes aan grootondernemers, zoals het bouwbedrijf Hillen & Roosen. Bovendien stelt hij zijn niets vermoedende bewoners en hun kinderen bloot aan een mogelijke vuurwerkramp van het formaat Enschede.’

Het zijn zo maar wat citaten uit folders en schriftelijke en mondelinge vragen van de SP-fractie in het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel. De fractie is niet vies van grote woorden en stevige beschuldigen, zoals ook de onderstaande fragmenten laten zien:

‘Het is slechts een kleine greep uit de vele kwalijke praktijken in Zuideramstel. Er kan nog aan worden toegevoegd dat dit ogenschijnlijk welvarende deel van de hoofdstad hard op weg is weg te glijden in bittere armoede, waarin steeds meer kleine kinderen met lege maag naar school worden gestuurd. Dat officieel onderzoek het tegendeel aantoont, zegt niets, omdat veel van de armoede juist verborgen blijft. Zeker is dat de verantwoordelijke bestuurder, de misselijkmakende leugenaar, geen hand zal uitsteken.’

‘Nogmaals: hém, de stadsdeelvoorzitter van de PvdA, gaat het om cadeautjes van vele miljoenen euro, die worden doorgesluisd naar het bedrijfsleven. Terwijl Zuideramstel gebukt gaat onder grote leegstand van woningen, ondanks de woningnood. Er zijn veel illegale huurcontracten in omloop en splitsingsvergunningen worden nog steeds geheel ten onrechte afgegeven. En wat doet de verantwoordelijke politieke bestuurder er tegen? Hij maakt zich onverminderd schuldig aan achterkamertjespolitiek. Zijn mede-bestuurders, een wethouder van de VVD en een wethouder van het CDA, laten hun collega van de PvdA kennelijk z’n gang gaan.’

Redding

Redding
Gelukkig is er redding op komst voor dit beklagenswaardige stukje Nederland, waarvan de hierboven beschreven wantoestanden pas nu landelijk doordringen. De inquisiteurs van deze mini-bananenrepubliek aan de Amstel beloven namelijk in een op 21 november huis-aan-huis bezorgde folder het volgende: ‘De SP zal zich hiertegen met alle mogelijke middelen tegen verzetten!’ Twee keer tegen dus.

Redding
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar is de Socialistische Partij van Jan Marijnissen in acht van de vijftien stadsdelen van Amsterdam vertegenwoordigd. Voorheen zat de centraal geleide SP slechts in de raad van de grote stad en twee stadsdelen. Intern, zo bevestigt de Amsterdamse SP-bestuurder Arjan Vliegenthart, geldt dat niet elk SP-lid zomaar volksvertegenwoordiger kan zijn. Ze worden zorgvuldig op hun taak voorbereid, krijgen training en worden vervolgens als politiek professional door het bestuur aangewezen te kandideren.

Redding
Illustratief was het optreden van de voltallige nieuwe Tweede Kamerfractie van de SP bij Pauw en Witteman, daags na de voor de partij glorieuze verkiezingszege van 22 november. Stuk voor stuk toppers, verzekerde Marijnissen, inclusief de twee nieuwe parlementariërs uit Amsterdam.

Redding
In Zuideramstel moet er iets zijn misgegaan, ondanks de vijf zaterdagen waarop de vier kersverse deelraadsleden van de SP met onder meer een mediatraining zijn geschoold in het politieke handwerk. In Zuideramstel lijkt de SP teruggekeerd naar zijn maoïstische oorsprong: geen middel wordt geschuwd om de klassevijand te beschadigen.

Redding
Fractieleider is de 60-jarige huisschilder en buurtactivist Gerrit Herders. Op de kandidatenlijst stond hij in maart op nummer 5, maar wegens privéproblemen moesten de nummers 2 en 3 plotseling afhaken, waardoor Herders enkele plaatsen opschoof en onverwacht in de deelraad belandde. Tot verbazing van de collega-raadsleden werd niet lijstrekker Anja Veenstra fractievoorzitter, maar nam Gerrit Herders, in het dagelijks leven ook haar partner, de leiding.

Redding
Sindsdien is het oorlog in het stadsdeel.

Redding
Het begon al daags na de raadsverkiezingen, toen de SP binnen tien minuten de onderhandelingstafel verliet. Een beoogde coalitie van PvdA, GroenLinks en SP viel daardoor in het water; de VVD en het CDA sponnen er garen bij.

Explosieven

Explosieven
Een kwestie waarmee fractievoorzitter Herders een complete buurt mobiliseerde, was de aanvraag van een winkelier om voor de jaarwisseling drie dagen lang vuurwerk te mogen verkopen. Met folders en op buurtbijeenkomsten liet de SP de bewoners weten dat er geen vuurpijlen en voetzoekers, maar gigantische voorraden aan explosieven zouden worden aangelegd. Hij refereerde aan de verwoestende vuurwerkramp in Enschede, waar hele straten werden weggevaagd. De gewetenloze dader: Duco Adema, de stadsdeelvoorzitter van de PvdA, of liever de agent van het grootkapitaal.

Explosieven
Een onthutste Adema deed waar hij maar kon uit de doeken hoe het werkelijk in elkaar stak.

Explosieven
Het stadsdeel gaat over de bouwaanvraag (van een soort bunker waar het vuurwerk een tijdje ligt opgeslagen). De centrale stad, zeg maar burgemeester Cohen, behandelt de vuurwerkopslagvergunning. Indien de bouwaanvraag aan alle wettelijke voorschriften voldoet, kan het stadsdeel niet anders dan de aanvraag goedkeuren.

Bedreigd

Bedreigd
Adema’s correcte uitleg was wat de SP betreft aan dovemansoren gericht. Volgens SP’er Herders stuurde Adema willens en wetens aan op een tweede Enschede. Hij kreeg honderden bewoners zo ver een bezwaarschrift in te dienen bij het stadsdeel, waarbij hij verzweeg dat ze daarmee aan het verkeerde adres waren. Met de landelijke regeling in de hand restte Adema niets anders dan de bezwaarschriften af te wijzen, wat vorige week dan ook gebeurde. SP-bestuurslid Vliegenthart houdt vol dat de SP in Zuideramstel wat de vuurwerkwinkel betreft puik werk heeft geleverd.

Bedreigd
Minder stellig is de SP-functionaris als hem een andere vermeende werkwijze van de SP-Zuideramstel wordt voorgelegd: de stelselmatige intimidatie van het lokale ambtenarenkorps. Stadsdeelvoorzitter Adema: ‘Sommige ambtenaren zijn regelrecht bedreigd. Het is volstrekt onacceptabel.’ Verscheidene raadsleden bevestigen niet anoniem: de SP valt ambtenaren op ontoelaatbare wijze persoonlijk lastig. ‘Groeistuipen, we zijn zo ontzettend hard gegroeid dat er misschien hier en daar nog wat moet worden verbeterd’, erkent Vliegenthart.

Bedreigd
Fractieleider Herders ontkent dat er sprake is van intimidatie. Hij zegt: ‘Het is de taak van ambtenaren vragen van raadsleden te beantwoorden. Wij vragen het trouwens heel vriendelijk.’

Bedreigd
Even onverstoorbaar reageert Herders op een briefwisseling die hij namens de SP-fractie afgelopen zomer voerde met enkele ambtenaren over de woning van zijn vriendin, fractiegenoot Anja Veenstra. Herders stelt vast dat de huurbaas van Veenstra ‘volstrekt illegaal’ de zolderverdieping verhuurt aan studenten.

Bedreigd
Letterlijk: ‘Daar de zolderkamers bij de tweede verdieping behoren en de verhuur van de zolderkamer illegaal is, verzoekt de SP-fractie u binnen twee weken na dagtekening zorg te dragen dat de zolderkamer is ontruimd en de zolderruimte ter beschikking wordt gesteld aan mevrouw Veenstra.’

Onderzoek

Onderzoek
Een maand later heeft de SP ontdekt dat de huurbaas van ‘mevrouw Veenstra’ helemaal niet deugt en dat er wellicht sprake is van corruptie binnen het stadsdeel. Aan een ambtenaar schrijft Herders eind augustus: ‘De SP-fractie Zuideramstel stelt een onderzoek in naar eventuele onaanvaardbare connecties tussen diverse stadsdeeldiensten en huizenhandelaar M.’, de huurbaas van Veenstra.

Onderzoek
Aan Herders de vraag of hij hier niet over de schreef gaat. Of hij zichzelf als raadslid niet in een bevoorrechte positie manoeuvreert over een privézaak.Herders: ‘Helemaal niet. Mevrouw Veenstra heeft als privépersoon geklaagd bij de SP-fractie. De SP-fractie heeft daarop unaniem besloten dit schandaal aan de kaak te stellen.’

Onderzoek
SP-bestuurder Vliegenthart: ‘Het klinkt mij allemaal een beetje onhandig in de oren.’

Invallen

Invallen
Afgelopen donderdag. De deelraad van Zuideramstel is bijeen. De SP eist dat stadsdeelvoorzitter Adema nog voor Kerstmis een illegaal pension ontruimt, omdat de omwonenden er heel veel last van hebben. Adema legt uit dat zijn stadsdeel in samenwerking met de centrale stad al enkele invallen heeft gedaan in het betreffende pension, maar dat het juridisch allemaal niet zo eenvoudig is. Hij somt de juridische hordes op. Alle fracties zijn overtuigd. Zo niet SP-fractievoorzitter Herders. ‘Ik vind uw argument erg zwak’, zegt hij tegen een wanhopige Adema.

Invallen
Vervolgens vraagt de vertegenwoordiger van het lokale partijtje Baas in eigen Buurt of het geen tijd wordt voor de SP excuses aan te bieden aan alle raadsleden en wethouders voor de stroom van verdachtmakingen. Met name het terugnemen van ‘misselijk makende leugenaar’ zou thans zeer op z’n plaats zijn. Herders schiet uit zijn slof.

Invallen
Hij noemt het ‘een vreemde zaak dat geheime informatie naar de Volkskrant wordt doorgespeeld’ en suggereert dat zijn opponent (‘minderwaardig!’) achter het lek zit. De SP-fractievoorzitter doelt op zijn briefwisseling over de woning van zijn vriendin annex fractiegenoot Anja Veenstra, waarmee volgens hem in eerder stadium toch helemaal niets mis was.

Invallen
Morgen zal de SP zich moeten verantwoorden als de gehele deelraad van Zuideramstel, net als de overige stadsdelen, in besloten zitting en zonder wethouders het materiaal van de eerste van in totaal drie cursussen krijgt van Bureau Integriteit, de gemeentelijke instelling die waakt over de geldende normen en waarden in een parlementaire democratie. Raadsvoorzitter Marije Cornelissen (GroenLinks): ‘Ik neem aan dat de SP dan automatisch ter sprake zal komen.’

Meer over