Ook zelfdoding leent zich voor sommen

In 2002 hebben 86 mensen in Belgip het spoor zelfmoord gepleegd en waren er daarnaast 81 pogingen daartoe. In het eerste halfjaar van 2003 sprongen 86 mensen voor de trein, van wie er 44 om het leven kwamen....

Van onze verslaggevers Bart Dirks Nico Goebert

Het Belgische College van procureurs-generaal heeft onlangs beslist dat de politiediensten onmiddellijk de naam van het slachtoffer mogen meedelen aan de spoorwegmaatschappij, zodat deze bij nabestaanden de schade kan verhalen.

Het liberale Kamerlid Guido De Padt (VLD) pleit daarom voor een centraal gegevensbestand met verzekeringspolissen. Nabestaanden hoeven dan niet direct te worden geconfronteerd met de materi schade. Bovendien, in 10 procent van de gevallen is er volgens de NMBS geen aansprakelijkheidsverzekering.

Daarom wil De Padt die verplicht stellen.

Uyterhoeven van de NMBS reageert positief. 'Dat zou een oplossing bieden voor schrijnende betalingsmoeilijkheden. Het is niet onze opzet om extra leed te veroorzaken.' Soms biedt de NMBS gespreide betaling van de kosten aan, of wordt het bedrag kwijtgescholden. De NMBS vindt de database en het verplichten van de aansprakelijkheidsverzekering een goed idee. 'Maar het is aan de politiek om hierover te beslissen.'

In Nederland hoeven nabestaanden zich geen zorgen te maken dat zij na de zelfdoding van een naast familielid nog een rekening in de bus krijgen ook. 'Wij vinden het niet gepast om bij dergelijke tragische gebeurtenissen de toch al zwaar getroffen nabestaanden achterna te lopen met een rekening', zegt NS-woordvoerder John Krijgsman.

Vorig jaar deden in Nederland 175 mensen een geslaagde poging tot zelfdoding door zich voor de trein te werpen. De directe schade voor de NS beloopt enkele miljoenen euro's. Vaak lopen treinen schade op door zelfdodingen of pogingen daartoe en bovendien moet de trein worden schoongemaakt. Maar de grootste schadepost bestaat uit personeelskosten. Krijgsman: 'Ons werknemers zijn na zo'n gebeurtenis vaak zo ontdaan dat zij langere tijd niet kunnen werken.'

Daarnaast is er nog sprake van indirecte economische schade: de vertraging op het spoor door een zelfdoding, en de voorrijdkosten van politie, brandweer en ambulances. Al deze kosten worden niet verhaald, maar betaald door de NS (de vertragingen) dan wel uit de algemene middelen (de hulpdiensten).

Dat geldt niet voor schade die ontstaat door aanrijdingen of vandalisme, zegt Krijgsman. 'Dat zal vaak een verzekeringskwestie zijn, maar in het geval van vandalisme, als er zo duidelijk sprake is van schuld, wordt de dader persoonlijk aangesproken.'

'Maar', zo wil NS gezegd hebben, 'onze grootste zorg blijft toch de traumatische ervaringen die onze medewerkers te verwerken krijgen bij een zelfdoding.'

Meer over