Ook VVD steunt nu kabinetsbeleid voor slagvaardiger Europese Unie

De VVD steunt het beleid van het kabinet als voorzitter van de Europese Unie om te komen tot een Verdrag van Amsterdam, dat de Unie slagvaardiger moet maken....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Het VVD-kamerlid Weisglas maakte woensdag in de Tweede Kamer het dreigement van zijn fractieleider Bolkestein niet waar. Bolkestein had dinsdag in het tv-programma NOVA dreigende taal geuit in de richting van het kabinet. Als het Verdrag van Amsterdam onvoldoende tegemoet zou komen aan het Nederlandse belang, zal de VVD dat 'buitengewoon kritisch' beoordelen, aldus Bolkestein.

Maar Weisglas zei dat als aan de door Bolkestein genoemde punten (onder meer vetorecht behouden op buitenlands terrein) niet zou worden voldaan, er wellicht andere onderdelen van het Verdrag positief uitvallen voor de VVD, waardoor zijn partij toch met het onderhandelingsresultaat zou kunnen instemmen.

Minister Van Mierlo nam het grootste bezwaar van de VVD weg door toe te zeggen dat Nederland zijn vetorecht in het buitenlands beleid van de EU in enigerlei vorm zal behouden. Tevens zal Nederland er bij een nieuwe weging van de stemmen relatief gezien altijd op vooruitgaan, aldus Van Mierlo.

Nederland houdt volgens Van Mierlo vast aan het gegeven dat elke lidstaat van de Unie een commissaris moet leveren voor de Europese Commissie. Tevens is de regering voorstander van het stapsgewijs opgaan van de WEU in de EU. Ten slotte moet de EU helemaal in de NAVO opgaan, aldus Van Mierlo.

Hij reageerde laconiek op Bolkestein. 'Laten we Bolkestein alle ruimte geven als hij op televisie is. Het kan me niks schelen. Ik weet niet precies wat hij bedoelt. Ik heb geen zin om emoties in me op te fokken die ik niet heb. Het lukt me niet om het vreselijk te vinden dat Bolkestein me ervan beschuldigt er een romantische visie op na te houden.'

Weisglas daarop: 'Het lukt mij niet om dát vreselijk te vinden.'

Zowel de oppositie, met name Marijnissen (SP), als de coalitiepartijen D66 en PvdA daagden Weisglas uit de dreigementen van zijn politiek leider hard te maken. Weisglas slaagde daar amper in. Marijnissen oordeelde dat de dreigementen vrijblijvend waren. Weisglas ontkende dit ten stelligste. Hij noemde de kritische opstelling van zijn partij een voorbeeld van dualisme.

Meer over