Ook 'technolease' bij Gazelle Hagemeyer en Akzo Nobel

Naast Philips en Fokker hebben drie andere bedrijven gebruik gemaakt van een fiscale constructie die vergelijkbaar is met technolease. Het gaat om Akzo Nobel, Gazelle en Hagemeyer....

ANP

DEN HAAG

De minister sprak daarbij overigens niet van technolease, maar van sale/leaseback van immateriële activa. Bij technolease gaat het om het verkopen en weer terughuren van technische kennis. Het door Zalm gehanteerde begrip is veel ruimer. Daaronder valt ook het verkopen en terughuren van merken, octrooien, patenten en dergelijke.

Opmerkelijk is dat woordvoerders van Akzo en Gazelle ontkennen dat hun bedrijf ooit van een dergelijke constructie gebruik heeft gemaakt. J. Heynig, treasurer van Hagemeyer, zegt dat je de constructie die zijn bedrijf heeft toegepast geen technolease kunt noemen. 'Maar het was wel iets dat daar fiscaal op leek. Dat standpunt kun je goed verdedigen.'. Hagemeyer verkocht in 1987 merkrechten aan een commerciële partij.

Een werkgroep in de Tweede Kamer verricht momenteel een onderzoek naar technolease-constructies die in de vorige kabinetsperiode zijn toegepast tussen Philips en de Rabobank en tussen dezelfde bank en Fokker. Het gaat er daarbij vooral om of de Kamer toen juist is ingelicht. Volgende week komt de werkgroep met haar rapport naar buiten.

Ook de Europese Commissie stelt een onderzoek in. Zij is geïntereseerd in de vraag of er in het geval van Philips en Fokker sprake is geweest van verkapte staatssteun.

Die stelling wordt ontkracht als er inderdaad meer bedrijven gebruik hebben gemaakt van een vorm van technolease, zoals minister Zalm eerder in de Kamer heeft verklaard. Het ministerie van Financiën wil niet ingaan op de ontkenningen van Akzo Nobel en Gazelle.

Meer over